Om skatter och skatteplikt vid verksamhet i Norge

Ordet skatteplikt kan gälla både bolaget och den anställde. Det finns olika skatter som arbetsgivare och företagare bör känna till: inkomstskatt, sociala avgifter och mervärdesskatt. Här förklarar vi vad som styr till vilket land respektive skatt ska betalas, det vill säga var verksamheten är skattepliktig.

Vad menas med att en verksamhet är skatteskyldig i ett visst land?

Du ska redovisa din verksamheten i de länder där verksamheten är skattepliktig. För en enskild företagare, liksom för ett aktiebolag med filial i Norge, kan det vara i både Sverige och Norge.

Det finns olika skatter som både arbetsgivare och företagare bör känna till:

 • Inkomstskatt (för företag och personal).
 • Sociala avgifter.
 • Mervärdesskatt (Moms / MVA).

Ingen av de här tre olika skatterna är avhängda av de andra.

Olika myndigheter / etater har ansvar för olika skatter

 • Fråga Skatteverket och Skatteetaten om inkomstskatt (personalens och aktiebolagets).
 • Fråga NAV och Försäkringskassan om vilket lands socialförsäkring personalen ska tillhöra.
 • Moms vid tjänstehandel: fråga skattemyndigheten i det land som ni utför tjänsten i.
 • Moms vid varuhandel: fråga Tullverket eller norska Tollvesenet om moms på varor.

Inkomstskatt är företaget och/eller personalens skatt. Alla som är arbetstagare (anställda) betalar inkomstskatt och det är arbetsgivaren som sköter den skatteinbetalningen. För enskilda firmor är inkomstskatten skatten på resultatet, som redovisas i deklarationen. De som har enskild firma (Sverige) eller Enkeltpersonforetak (Norge) sköter sin egen skatteinbetalning. Aktiebolag betalar inkomstskatt (bolagsskatt) till det land där de har sitt säte.

Socialförsäkring är diverse försäkringskostnader som beror av ålder, var och vad du jobbar med, och i hur stor omfattning. En person kan bara vara socialförsäkrad i ett land åt gången. Försäkringskassan i Sverige eller NAV i Norge avgör vilket land den anställde och företagaren ska vara socialförsäkrad i (socialförsäkringstillhörighet). Driver du verksamhet eller har anställning på båda sidor svensk-norska gränsen, kontakta då Försäkringskassan eller NAV för att bestämma socialförsäkringsland. Socialförsäkringen betalas genom arbetsgivaravgiften eller via egenavgifter om man är egen företagare.

 • Exempel på socialförsäkringsersättningar som betalas ut från Norge: sykepenger, foreldrepenger och dagpenger under arbeidsløshet.
 • Exempel på socialförsäkringsersättning som betalas ut från Sverige:  sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från arbetslöshetskassa.

Merverdiavgift (moms). Huvudregeln för moms är att en vara eller tjänst ska beskattas i det land som den omsätts. Utför du en tjänst eller säljer varor i Norge ska du alltså betala norsk merverdiavgift. Moms har inget att göra med tidigare nämnda skatter utan är en skatt där en vara eller tjänst omsätts som redovisas separat. Norge är inte medlem i EU och information om handel med länder utanför EU på Skatteverket gäller därför helt och hållet Norge.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.