Nordisk eTax har samordnad information mellan de nordiska länderna

Nordisk eTax vänder sig till dig som är bosatt i ett nordiskt land och har inkomster eller tillgångar i ett annat nordiskt land. Nordisk eTax har utvecklats i samarbete med Nordiska Ministerrådet och skatteförvaltningarna i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. Skatteförvaltningarna i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island ansvarar gemensamt för innehållet.

Skärmdump Nordisk eTaxFörutom skriven information om skattefrågor finns möjlighet att ställa frågor till Nordisk eTax. Frågorna besvaras av skattetjänstemän i de nordiska länderna beroende på vilka länder som frågan berör. Det innebär att en fråga som berör Sverige och Norge besvaras för svensk del av en svensk skattetjänsteman och för norsk del av en norsk skattetjänsteman.

Informationen vänder sig till individer och berör näringslivsfrågor för enskilda näringsidkare.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.