Brønnøysundregistrene och Altinn.no

Brønnøysundregistrene är ungefär motsvarigheten till svenska Bolagsverket. Brønnøysundregistret sköter tilldelning av organisationsnummer. Altinn är en informationstjänst och en instans som samordnar e-tjänster och data från flera myndigheter i Norge. På Altinn

Brønnøysundregistrene kan vara den första instans som du kommer i kontakt med när du ska etablera verksamhet i Norge, i och med att registrering av verksamheten är ett krav för att få bedriva verksamhet på norsk mark. De sköter ett flertal register, varav två som företagare kommer i kontakt med när företagsregistrering ska göras:

Enhetsregisteret

För att bedriva näringsverksamhet i Norge så behöver verksamheten minst vara registrerad i Enhetsregistret. Vid registrering erhålls en norskt organisationsnummer, som är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet i Norge. Personer som ska driva enskild verksamhet behöver bara registrera sig i Enhetsregisteret så länge som de inte har 5 anställda eller är återförsäljare av varor.

Foretaksregisteret

De flesta kommer också i kontakt med Foretaksregisteret. Här ska alla utlandsägda fillialer (NUF) , aksjesellskap och enskilda näringsidkare (selvstendig naeringsdrivende med fler än fem anställda eller som sysslar med försäljning av varor), mfl. Registrering i Foretaksregisteret är förenat med en avgift. Avgiften är olika beroende av bolagsform.

Brønnøysundregistrene Altinn


Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.