Planera er Norgesatsning – förberedande information

Uppdragets längd och karaktär, ditt svenska företags befintliga verksamhet och ert syfte med Norgeresan styr på vilket sätt ansatsen mot Norge och den norska marknaden kan gå till. Vi reder ut vilka möjliga etableringsmetoder som finns för dig utifrån din situation och ditt syfte.

För att veta vad som gäller för just dig och ditt företag och vilka möjliga etableringsmetoder som är aktuella för ert ändamål, är det bra att förbereda sig inför etablering. Tänk igenom dina mål och vilken etableringsmetod som passar bäst för er.

Lär dig mer om Norge

Eftersom du planerar att etablera dig i Norge råder vi dig att lära dig så mycket du kan om det nya landet och sätta dig in i dess regler, rutiner och lagar.

Grundläggande är att verksamhet som bedrivs i landet Norge kräver registrering: av såväl verksamheten som av all personal som ska utföra arbetet. Det gäller oavsett om verksamheten är tillfällig eller permanent, om företaget har kontor i Norge eller inte. Det gäller också alla som skickar personal på tillfälligt uppdrag (utsändning).

Vad är viktigt att veta när du ska göra affärer med Norge? Hur lång framförhållning behöver du ha? Kjell Olsén och Mikael Sondell från Grensetjänsten reder ut de vanligaste frågorna och berättar bland annat om vad Grensetjänsten kan hjälpa till med. Läs mer om import och export på verksamt.se/utlandSammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.