Hyra ut personal till norskt företag

När ditt svenska företag hyr ut personal till ett företag i Norge mot betalning, och du fortsätter att betala lönen till dina anställda från Sverige, kallas det skattemässigt för uthyrning. Du är tvungen att göra diverse registreringar i Norge för det svenska företaget.

Så här definieras uthyrning av arbetskraft i det nordiska skatteavtalet:

”En arbetstagare anses som uthyrd när han av någon (uthyraren) ställs till förfogande för att utföra arbete i annans (uppdragsgivare) verksamhet i annan avtalsslutande stat, förutsatt att uppdragsgivaren har hemvist eller fast driftställe i denna andra stat och att uthyraren inte har ansvar för och inte heller står risken för arbetsresultatet.”
Läs mer om definitionen och vad som ingår i bedömningen på Nordisk eTax: Uthyrning av arbetskraft

För att ni som arbetsgivare ska kunna rapportera och betala personalens skatter och avgifter i Norge måste ni ha ett organisationsnummer

Ett norskt organisationsnummer får ni genom att registrera er i norska Enhetsregisteret. Läs mer om det under att registrera verksamheten i Norge.

Om ni enbart planerar att hyra ut personal kan det räcka med att vara registrerad i Enhetsregisteret. I många fall krävs även registrering i Foretaksregisteret.

Eventuella arbetsgivaravgifter ska betalas till Norge för de anställda som hör till norsk socialförsäkring

Om arbetsgivaravgifter (socialavgifter) ska betalas till Sverige eller Norge i samband med uthyrning av en anställd, beror på varje anställds situation. Försäkringskassan bedömer vilket lands socialförsäkring den anställde tillhör.

Inkomstskatten för den anställde ska rapporteras och betalas i Norge

Den uthyrde arbetstagaren som utför arbete i Norge blir skattpliktig i Norge för det arbete den utför i Norge från första arbetsdagen. För att kunna rapportera in den anställdes skatter behöver det svenska företaget ha ett norskt organisationsnummer och vara registrerat som arbetsgivare i Norge.

Uthyrd personal ska registreras i Skatteetatens ”Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret”

Liksom vid utsändning av personal ska även all uthyrd personal registreras i Norge för att få jobba där. För att se vad personal som hyrs ut behöver göra innan jobb i Norge, gå till privatfliken och Jobba i Norge.

Du som arbetsgivare kan läsa mer om upplysningsplikten för utländsk arbetskraft i Norge här.

Registrering i norska bemanningsföretagsregistret kan vara aktuellt

Arbeidstilsynet kan svara på om er uthyrning ses som bemanningsuppdrag. I Norge gäller obligatorisk anmälningplikt för bemanningsföretag. Alla bemanningsföretag som ska syssla med uthyrning i Norge ska registreras. Kontakta Arbeidstilsynet för att ta reda på om ni är skyldiga att registrera er i bemanningsregistret. Tel +47 73 19 97 00.

Läs mer på Arbeidstilsynet: Obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak

Uthyrd arbetskraft ska ha samma arbetsvillkor som anställda i den norska firman.

Arbetstagare om hyrs ut till arbetsgivare i Norge ska minst garanteras samma arbetsvillkor som om de varit anställda av den norska arbetsgivaren för att göra samma jobb. Likabehandlingen ska omfatta arbetstid, övertid, pauser och viloperioder, ledighet, fria dagar, lön och ersättning för utlägg. Det gäller oavsett om den anställde är bosatt i Norge eller inte. Läs mer på Arbeidstilsynets informationssidor om ”innleie av arbeidskraft”.

Fakturering för uthyrd personal sker utan moms

När ni som svenskt företag ska fakturera det norska företaget för den uthyrda arbetskraften, ska det ske i svenska kronor utan moms. Eftersom ni inte är momsregistrerade i Norge kan ni inte debitera den norska merverdiavgiften från den norska kunden. Men eftersom er norska kund är momsregistrerad i Norge räknar de istället om det fakturerade beloppet till norska kronor och tar upp momsen på det som omvänd moms i sin verksamhet.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.