Anställa personal från Norge i Sverige

Om du som svensk arbetsgivare vill rekrytera arbetskraft från Norge kan du göra det via det så kallade Eures-nätverket, ett samarbete mellan arbetsmarknadsorganisationer i Europa, bland annat NAV i Norge och Arbetsförmedlingen i Sverige.

Att rekrytera via Eures-nätverket är det vanligaste sättet att rekrytera norskboende över gränsen till Sverige. Vänd dig till Grensetjänsten (tel: 0571-239 03)eller till Arbetsförmedlingen för vägledning och stöttning i ditt rekryteringsarbete av utländsk arbetskraft. Grensetjänsten och Arbetsförmedlingen kan till exempel hjälpa dig att utforma din rekryteringsannons på ett tydligt sätt.

FAKTA Eures

EURES (European Employmnet Services) är ett samarbete mellan EU-kommissionen och de offentliga arbetsmarknaderna i EU/EES-länderna och Schweiz. Målet är att främja fri rörelse av arbetskraft mellan länderna. I Sverige är Eures en del av Arbetsförmedlingen.

Euresrådgivare hjälper dig och ditt företag med vad som är viktigt att tänka på när du ska rekrytera från utlandet. Eures-rådgivarna fungerar som dörröppnare till den utländska arbetsmarknaden.

Som arbetsgivare kan ni söka ibland redan registrerade arbetssökande i EURES cv-databas.

Personal som bor i Norge och jobbar i Sverige

Ta reda på om de anställda arbetar i två länder eller om de bara jobbar i Sverige. Om den anställde har arbete eller verksamhet även i Norge ska NAV utreda i vilket land socialavgifter ska betalas.

Läs mer på sidan: Att vara arbetsgivare i Sverige

Guider för norskboende personal i Sverige (information på norska):Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.