Utföra tjänst från Sverige för kund i Norge (fjärrleverans)

Att utföra tjänster från Sverige och sälja till en kund i Norge, eller att skicka en vara från Sverige till kund i Norge, kräver vanligtvis inte någon registrering i Norge eftersom ingen verksamhet bedrivs i Norge. Detta kan kallas fjärrleverans eller export. Men om en tjänst utförs i Norge gäller registreringsplikt i norska Enhetsregistret.

Export av varor och tjänster från Sverige till Norge kan göras utan registrering i Norge så länge som ingen verksamhet bedrivs på norsk mark. Så fort som en tjänst utförs i Norge krävs att verksamheten registreras i Norge.

Läs: Kom igång med verksamhet i Norge >>

Fjärrleverans av tjänst, om norska kunden är ett företag eller organisation

Fakturera beloppet i SEK utan moms. Den norska kunden ska ta upp momsen själv. Det kallas omvänd moms och det finns att läsa mer om på Skatteverket.

”Vid försäljning av en tjänst ska momsen redovisas och betalas i det land där tjänsten anses omsatt (beskattningslandet). Om en tjänst inte är omsatt i Sverige ska du som säljare inte ta ut någon svensk moms. Den allmänna principen är att en tjänst ska beskattas i det land där den konsumeras.”

Källa: ”Moms vid internationell tjänstehandel” på Skatteverket.se (oftast samma regler vid handel med Norge som inom EU)

Den norska kunden (köparen) beräknar och betalar norsk moms. Läs om ”Merverdiavgift – kjøp av tjenester fra utlandet” på Skatteetaten.no.

Fjärrleverans av tjänst, om kunden är en norskboende privatperson

”Huvudregeln vid försäljning av tjänster till någon som inte är näringsidkare (till exempel en privatperson) är att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas i det land där säljaren är etablerad. Det innebär att du som säljare ska ta ut svensk moms oavsett i vilket land köparen finns.”

Läs om undantag mm: ”Moms vid internationell tjänstehandel” på Skatteverket.se (samma regler vid handel med Norge som inom EU)

Export av varor, läs om hur en speditör kan hjälpa till >>Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.