Köpa tjänster från norskt företag

Ett norskt företag kan ansöka om svensk F-skatt för att underlätta för er som köpare, och för att visa upp skuldfrihet från hemlandet, när de ska utföra tjänster hos köparen i Sverige.

Anlita norskt företag för att utföra tjänst i Sverige

Ett utländskt företag kan efter ansökan få ett godkännande för svensk F-skatt på samma sätt som ett svenskt företag. Detta gäller även om det utländska företaget inte behöver betala inkomstskatt i Sverige. Företaget måste vara skuldfritt avseende skatter och avgifter.

Det är bra om du redan i förfrågan och i avtal anger att företaget du anlitar måste ha F-skatt. Du kan också kontrollera med Skatteverket om företaget har F-skatt.

Det norska företaget kan välja att inte ansöka om f-skatt. Det som kan ske då är att ni som köpare av tjänst måste betala arbetsgivaravgifter och skatt för de personer som är hos er och utför tjänster.

Läs mer på Skatteverket om att köpa tjänster från utländska företag och arbetstagare som är verksamma på den svenska marknaden

Köpa tjänst från norskt företag som utförs i Norge

Om en tjänst har utförts i Norge åt en köpare i Sverige, är huvudregeln att fakturering för arbetet sker utan moms. Ni som köpare i Sverige ska istället använda regeln ”omvänd moms” och redovisa både utgående och ingående moms i skattedeklarationen för köpet.

Observera att momsregelverket har många undantag. Läs mer om att köpa tjänster av beskattningsbara personer i nedanstående broschyr. Prata gärna med Skatteverket och/eller Skatteetaten om vad som gäller för just den tjänsten som ni köper.

Läs mer i Skatteverkets broschyr om moms vid utrikeshandel ("Köp från utländska beskattningsbara personer")


Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.