Importera varor från Norge

Ni behöver inte något generellt tillstånd från Tullverket för att importera varor till Sverige. Vissa varor finns det importrestriktioner och särskilda regler. Hör med Tullverket och Kommerskollegium.

I Sverige utfärdar Kommerskollegium importlicenser. www.kommers.se, tel: 08-690 48 00.

Tull och moms ska i allmänhet betalas vid import. Det kan betalas på tre olika sätt: kontant vid importtillfället, på kredit eller genom ombud.

Tullverkets importguide för varor som kommer från land utanför EU

 

Som företag kan ni få hjälp av speditionsföretag vid import och export av varor. Läs om speditionstjänster här. Privatpersoner får hjälp direkt av Tullverket.

Från och med den 1 januari 2015 redovisar momsregistrerade företag sin importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. Det kommer inte att finnas några övergångsregler eller undantag.

Läs även på Skatteverket.se: Skatteverkets guide till varuhandel med andra länder

NYTT 17 april 2021 för företag som importerar varor till Sverige:

”Den 17 april införs transaktionsbaserad övervakning av referensbeloppet för er ställda garanti vid övergång till fri omsättning. Det innebär att importdeklarationer kommer att stoppas om det fastställda referensbeloppet för garantin inte räcker till. Se därför till att referensbeloppet för ditt företags garanti täcker tullavgifter och eventuella andra skatter och avgifter.”

Läs hela nyheten på tullverket.se:

Importdeklarationer kan stoppas om den garanti ni ställt inte räcker (tullverket.se)

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.