Håll dig uppdaterad på tull- och momsfrågor

Häng med i lagändringar för tull och moms genom att till exempel prenumerera på nyhetsbrev från Tullverket, Altinn och Skatteverket.

TullNytt från Tullverket Nyhetsbrevet ger snabb och lättillgänglig information till företagare och ombud i deras tullhantering av import och export. Anmäl dig till Tullnytt här
Informationsträffar på Skatteverket Här kan du filtrera ut och lista informationsträffar om:

  • Grundläggande information – moms vid utrikeshandel med varor
  • Grundläggande information – moms vid utrikeshandel med varor och tjänster
www.skatteverket.se

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.