Sända ut svensk personal till Norge

Din personal kan vistas i Norge upp till 183 dagar under en 12-månadsperiod och fortfarande betala skatt i Sverige. Det kallas för utsändning. En förutsättning för att kunna sända ut personal under 183 dagar är att er verksamhet inte har ett fast driftställe i Norge och att det inte är fråga om uthyrning av personal.

De 183 dagarna (sex månader) du kan sända ut din personal till Norge för jobb är kopplade till varje individ. Prata med din personal. Det kan hända att den anställde redan befunnit sig i Norge innan den aktuella anställningen eller uppdraget och därmed redan använt några av sina 183 dagar. Regeln om utsänd personal regleras i det nordiska skatteavtalet och är densamma mellan alla nordiska länder. Skatteverket i Sverige och Skatteetaten i Norge kan svara på frågor om utsändning.

Förutsättningar för att personal ska kunna vara utsänd skattemässigt från Sverige:

 • Uppdraget kan inte utföras på ett fast driftställe eller på samma plats i längre än 12 månader.
 • Den anställde får inte ha uppehållit sig i Norge 183 dagar under en 12-månadsperiod. Observera att de 183 dagarna är kopplade till individen och har inget att göra med vilken arbetsgivare personen varit utsänd av.
 • Att det är ditt företag som har fått uppdraget eller kontraktet. Om det är ett annat företag som fått uppdraget, och din personal ska hyras ut till den uppdragstagaren och jobba i uppdraget, kallas det istället att personalen är uthyrd och då gäller andra regler. Uthyrning av personal till Norge kan du läsa mer om här.

Om personalen inte kan räknas som utsänd, utan ska skatta i Norge, behöver ni vara registrerad arbetsgivare i Norge för att avlöna personerna i fråga.

”Det är viktigt att den anställde kontaktar skattemyndigheten i arbetslandet för att höra efter om han/hon är skattskyldig där för sin arbetsinkomst.”

Tänk på att

 • Ägaren av ett svenskt aktiebolag också räknas som en anställd och går under samma regler som övriga anställda vid arbete i Norge.
 • Den som är innehavare av en svensk enskild firma räknas inte som anställd och kan inte vara utsänd skattemässigt på samma sätt personalen kan. Personen betraktas som ”selvstendig näringsdrivende” i Norge och går under andra regler för enskild verksamhet i två länder.

Lön och arbetsförhållanden för svensk utsänd personal i Norge

Personal som skickas till Norge av sin arbetsgivare för att utföra arbetsuppdrag, har i princip lika rättigheter som norska anställda.
Läs mer på Arbeidstilsynets webbplats: ”På arbeidsoppdrag i Norge – utsendte arbeidstakere”.

Olika branscher har olika lägstalön enligt avtal. Du finner de olika lägstalönerna enligt branschavtal på Arbeidstilsynets webbplats.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.