Uthyrning eller utsändning av personal?

Var uppmärksam på skillnaden mellan att ”hyra ut” och ”sända ut ” din arbetskraft, eftersom olika regler gäller för de anställda som är ”uthyrda” och ”utsända”.

Skillnad på uthyrning och utsändning – exempel

Om ditt företag är i Norge och utför ett uppdrag med personal, kan din personal vara utsänd från Sverige, det vill säga vara fortsatt anställd i Sverige och skatta i Sverige.

Om du däremot bara hyr ut personal till en annan arbetsgivare i Norge, är det uthyrning av personal du sysslar med. Då räknas den anställde som anställd i Norge från första uthyrningsdagen och skattar i Norge. Vad gäller den anställdes socialavgifter (arbetsgivaravgifterna) gör Försäkringskassan en bedömning av vilket lands socialförsäkring den anställde ska tillhöra vid arbete i två länder.

För att kunna betala in skatt för den uthyrda personalen till norska skattemyndigheten, behöver ditt företag ett norskt organisationsnummer.  Mer information om att hyra ut personal finns här på Grensetjänsten – Bemanning – Hyra ut personal

Läs på Nordisk eTax om vad som avgör om arbetstagaren är uthyrd eller inte

Uthyrd personal ska ansöka om intyg NT2 från Skatteverket vi arbete i annat land.  Mer information till den anställde som ska jobba tillfälligt i två länder, hittar du här.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.