Skaffa intyg från svenska myndigheter om skatt- och socialförsäkringstillhörighet

När ni har personal som är utsänd på uppdrag i Norge, ska de ha intyg från Skatteverket och Försäkringskassan på att skatt och socialförsäkring ska betalas i Sverige och inte i arbetslandet.

Beslut om socialförsäkringsland (Försäkringskassan)

Personal som sänds ut av en svensk arbetsgivare för att arbeta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz behöver få ett intyg (A1) om tillämplig lagstiftning för att de ska fortsätta att tillhöra den svenska socialförsäkringen. Blanketten för ansökan om intyget ska fyllas i och skrivas under av både den utsände arbetstagaren och den svenska arbetsgivaren.

FK 6220 - Begäran om intyg (A1) om tillämplig lagstiftning [Försäkringskassan] (0.1 MiB)

Intyg om att skatteavdrag ska göras i Sverige eller inte (Skatteverket)

Om du arbetar i Norge för en svensk arbetsgivare ska du eller din arbetsgivare lämna in blankett NT 1 (SKV 2726) eller NT 2 (SKV 2737)öppnas i nytt fönster till det skattekontor där arbetsgivaren hör hemma. NT 1 används när beskattning ska ske i Sverige och NT 2 när beskattning ska ske i arbetslandet.

Hämta ansökningsblankett:

ansökan NT1 , vid utsändning från svensk arbetsgivare på jobb i Norge.

ansökan NT2 , vid exempelvis uthyrning eller om arbetstagaren befunnit sig i Norge mer än 183 dagar på en 12-månadsperiod.

Observera att du ska sända in en blankett för varje kalenderår som omfattas av arbetsperioden.

 

Läs även: Arbeta utomlands under kortare tid än sex månader.

”Om du har personal som normalt arbetar i Sverige, men som du sänder ut för att arbeta i Norge, är huvudregeln att de ska betala skatt och socialavgifter i Sverige precis som vanligt för dem. För att preliminär skatt inte samtidigt ska krävas i Norge ska du, eller din anställde, ansöka om att Skatteverket skriftligen meddelar skattemyndigheten i Norge att skatteavdrag görs i Sverige. ”Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.