Personalens inkomstskatt och socialförsäkring vid utsändning och uthyrning

En svensk arbetsgivare kan ha personal utsänd på jobb i Norge som skattar i Sverige som vanligt under 183 dagar (sex månader). Detta förutsatt att arbetet inte utförs på ett fast driftställe. Andra skatteregler gäller om den anställde förväntas vara i Norge en längre period, på ett fast driftställe eller är uthyrd till en norsk arbetsgivare.

Tänk på att

 • Ägarna av ett aktiebolag också tillhör personalen och går under samma regler som övrig personal.
 • Innehavaren av en svensk enskild firma inte kan vara utsänd skattemässigt på samma sätt som sin personal utan ska redovisa inkomst av näringsverksamhet i det landet verksamheten utförs.
 • Innehavaren av en svensk enskild firma kan vara utsänd socialförsäkringsmässigt.

Personalens inkomstskatt är individuell

Var en anställd ska skatta beror helt på varje individs situation. Var personalens inkomstskatt ska betalas styrs i första hand av i vilket land arbetet utförs, men det finns undantag i det nordiska skatteavtalet som ger arbetsgivaren fler möjligheter: 183-dagarsregeln och gränsgångarregeln är två sådana undantag.

Du som arbetsgivare bör ta reda på/känna till:

 • Din och dina anställdas socialförsäkringstillhörighet.
 • I vilket land du och dina anställda är skattepliktiga.
 • Vilka anställningskontrakt och avtal som finns och vad som gäller om lön och arbetsförhållanden.
 • Att personalen måste ha skattekort, intyg och licenser klara för att få jobba i Norge.
 • Vad som gäller din personals pension och övriga försäkringar.

Skatt i Sverige eller Norge

Läs om 183-dagarsregeln (montörsregeln) och gränsgångarregeln på Skatteverkets webbplats: ”Bo i Sverige med anställningsinkomst från Norge”

Läs om Skatteverkets regler vid kortare eller längre utlandsvistelse än 183 dagar:

Om ni valt att registrera ett norskt aktiebolag (AS) eller en norsk filial av ert svenska företag (NUF) på ett fast driftställe så finns inte möjligheten att sända ut personal från Sverige skattemässigt. Då ska arbetsgivaren vara registrerad som arbetsgivare i Norge. Personalen kan inte heller vara uthyrd till en norsk arbetsgivare. I det fallet gäller inte 183-dagarsregeln.

Utsänd från Sverige (arbete på icke fast driftställe) Anställd i norskt AS eller på plats som räknas som fast driftställe i Norge
Uppdragets längd Den anställdes skatteplikt övergår till Norge efter 183 dagar. Då ska även skatt för de första 183 dagarna betalas i Norge. Den anställde kan jobba i uppdraget hur länge som helst.
Inkomstskatt Den anställde får sin lön från Sverige som vanligt och behöver inte deklarera i Norge om hen upphåller sig i Norge max 183 dagar per 12-månadsperiod. Den anställde ska normalt sett skatta i Norge. Undantaget är om personen är gränsgångare. Om lönen kommer från svenskt eller norskt företag har ingen betydelse. Det är den anställdes beskattningsland som avgör.
Socialförsäkring En person som är boende i Sverige kan vara utsänd upp till 24 månader med bibehållen socialförsäkring i Sverige. Försäkringskassan gör bedömningen. Om personen jobbar i två länder ska Försäkringskassan avgöra socialförsäkringsland. Om personen bara jobbar i Norge är Norge försäkringsland.
Utlandstraktamente En anställd kan ha rätt till utlandstraktamente enligt anställningsavtal/kollektivavtal. Nej.
Lön Får inte vara lägre än minstelön för aktuell bransch. Enligt norska nivåer.
Arbetstid Läs mer på Arbeidstilsynet.no Enligt norska regler.

Läs mer under utsändning nedan för att se vad som händer med skatteplikten om den anställde blir kvar i Norge längre än 183 dagar.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.