Anmäl uppdrag och svensk personal senast 14 dagar efter påbörjat arbete

Ditt företag kan vara skyldigt att lämna upplysningar om alla uppdrag och om svenskboende arbetstagare som används vid ditt uppdrag i Norge. Rapporteringsplikten gäller vid uppdrag värda 20 000 norska kronor och över.

Sentralskattekontoret för utlandssaker (SFU) är det skattekontor som de som inte bor i Norge, men driver verksamhet i Norge, har kontakt med. SFU:s uppgift är bland annat att ta in upplysningar om alla uppdrag som ges till utländska företag och om alla utomlands bosatta som används vid uppdragen. Alla uppdrag och underuppdrag till utländska uppdragstagare ska rapporteras till Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Kontaktuppgifter till Sentralskattekontoret for utenlandssaker hittar du här

Följande uppdrag har rapporteringsplikt till SFU

Alla uppdrag som ges till utländska uppdragstagare ska rapporteras till SFU, om uppdraget utförs:

 • på plats för bygg- och/eller monteringsverksamhet i Norge, eller
 • på plats som står under uppdragsgivares kontroll i Norge, eller
 • på den norska kontinentalsockeln (offshore).

Rapporteringsplikten gäller på uppdrag värda 20 000 norska kronor och över. Om en privatperson är uppdragsgivare ska inte uppdraget rapporteras.

Vem ska rapportera vad?

Både uppdragsgivare och uppdragstagare är ansvariga för att rapportera in den utländska personal som används i uppdraget. Det räcker om en av parterna lämnar uppgifter om arbetstagarna.

Rapporten består av två delar. Del 1 handlar om kontraktet mellan den norska uppdragsgivaren och den svenska uppdragstagaren. Del 2 är en förteckning över den utsända personal från Sverige som arbetar i uppdraget. Båda delarna ska lämnas in samtidigt, och det bör göras i samråd med det norska företaget.

Lämna uppgifter om alla icke-norska arbetstagare

I de fall det gäller rapportering så ska även arbetstagare rapporteras.

 • Den svenska uppdragstagaren ska lämna upplysningar om egna arbetstagare som används i uppdraget.
 • All personal måste ha skattekort och ha genomfört ID-kontroll.
 • Upplysningar ska lämnas oavsett vilket land arbetstagarna är skattepliktig i.

Att lämna in upplysningarna

Upplysningar om såväl kontrakt som arbetstagare ska lämnas in elektroniskt till Skatteetaten. Läs allt om ”Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret” här.

För mer information, läs mer på Skattetatens webbplats.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.