Nyttiga länkar vid etablering av företag i Norge

Här listar vi länkar till andra informationstjänster och e-tjänster som är bra vid etablering av verksamhet i Norge.

NORGE
Altinn Myndighetssamarbete i Norge och informationstjänst/e-tjänster för företagare www.altinn.no
Brønnøysundregistrene Myndighet som förvaltar registrering av näringsverksamhet i Norge. www.brreg.no
Skatteetaten, Skatt øst Skattemyndigheten i Norge www.skatteetaten.no
Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Ett specialskattekontor som ser till att utlänningars skattesituation blir klarlagd. Administreras av Skatt Vest. Alla utländska företag i Norge har kontakt med SFU. E-post: sfu@skatteetaten.no
NAV Handhar frågor som rör socialförsäkring och administrerar trygdelovgivningen och bidragsfrågor. www.nav.no
TaxNorway Information för utländska näringsdrivande och arbetstagare i Norge. www.taxnorway.no
Arbeidstilsynet Information för arbetsgivare om bland annat anställningsavtal, bygg-id och HMS-avtal. www.arbeidstilsynet.se
 SVERIGE/NORDEN
Skatteverket Skattemyndigheten i Sverige. Svara på frågor om skatt för svenskboende och verksamhet i Sverige. www.skatteverket.se
Nordisk eTax Behandlar endast nordiska skattefrågor för privatpersoner, inkl enskilda näringsidkare. www.nordisketax.net

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.