Moms i Norge – Registrera verksamheten i Merverdiavgiftsregisteret när omsättningen överstiger 50 000 norska kronor

Svenska företag som driver verksamhet i Norge ska betala moms i Norge precis som andra norska näringsdrivande. Momsen sköts på egen hand eller via momsrepresentant. Observera att momsregistrering först kan göras när omsättningen av din momspliktiga verksamhet i Norge, under en 12-månadsperiod, överstigit 50 000 norska kronor.

Utländska företag som utför momspliktig verksamhet i Norge ska beräkna och betala ”merverdiavgift” (moms) efter samma regler som alla norska näringsdrivande. Informationen på den här sidan gäller företag som är i Norge och utför tjänster eller säljer varor. För att se vad som gäller kring moms om ni säljer era varor eller tjänster från Sverige till kunden i Norge utan att utföra verksamhet på plats i Norge, gå istället till fliken ”Handla med Norge”.

Vissa brancher i Norge är momsfria

Läs på Altinn.no om vilken näringsverksamhet som är undantagen från momsplikt.

Registrera i Merverdiavgiftsregisteret då omsättningen nått 50 000 kronor

Registrera din verksamhet i Merverdiavgiftsregisteret när omsättningen av din momspliktiga verksamhet i Norge, under en 12-månadsperiod, överstiger 50 000 norska kronor. För att momsregistrera verksamheten krävs ett norskt organisationsnummer. Om det är uppenbart att nivån för momsregistrering kommer att överstigas senast inom tre veckor från start, kan registrering av moms ske direkt vid registrering av verksamheten och moms beräknas från första krona.

Praktisk information om momsregistrering

På den faktura som gör att er omsättning i Norge överstiger 50 000 kronor på det året, ska moms beräknas och faktureras på HELA fakturavärdet efter att momsregistrering gjorts.

Exempel 1:

Om er första faktura, nr 00001, är på 50 000 kronor exklusive moms ska ingen moms beräknas.

Till faktura nr 00002 ska företaget vara momsregistrerat och på den ska moms beräknas på hela värdet på efterföljande fakturor.

Exempel 2:

Om er första faktura, nr 00001, är på 20 000 kronor exklusive moms ska ingen moms beräknas.

Om nästa faktura, nr 00002, är på på 30 001 kronor exklusive moms, ska ni först fakturera kunden exklusive moms, därefter göra momsregistrering på Samordnet registermelding del 2 och därefter efterfakturera kunden för moms beräknat på hela beloppet 30 001 kr.

Så går momsregistreringen till

Börja gärna med att studera Skatteetatens guide: Skal jeg registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret?
Om du ska registrera verksamheten i ”Merverdiavgiftsregisteret”, ska verksamheten först vara registrerad i Enhetsregisteret (ha norskt org.nr).

Ska du signera för någon annan måste du ha Altinn-rollen ”Begrenset signeringsrettighet”, eller ”Kontaktperson NUF” om ansökan gäller  NUF.
Läs mer om roller och rättigheter hos Altinn.

Registrera verksamheten i MVA-registret (moms)

Bokföring och momsrapport

När ni registrerat er i ”Merverdiavgiftsregisteret”, antingen själva eller via representant (se alternativ nedan), är ni automatiskt skyldiga att föra bokföring över verksamheten. Moms ska beräknas och betalas på varor och tjänster som omsätts i Norge. Ni ska skicka in omsättningsrapporter terminsvis. Ett kalenderår är vanligtvis indelat i sex terminer, men det går att söka om kortare. Har ni omsättning under en miljon norska kronor kan ni söka om att få rapportera moms en gång om året.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.