Ta med material, verktyg och firmabil från Sverige på uppdrag i Norge

Varor som korsar den norska gränsen måste införtullas. Det innebär att norsk moms ska betalas på varor och material som förs över gränsen till Norge.

Det ska göras en tulldeklaration för för export av varor från Sverige, och en för införsel i Norge, när ni för varor över gränsen till Norge. Om varor ska med hem igen till Sverige ska motsatt göras, export från Norge och import till Sverige.

Som företag kan ni anlita en speditör för att hantera de olika momenten. Läs mer om att anlita en speditör här.

Moms ska kunna betalas i Norge vid införsel och det görs antingen av kunden, dig eller ett momsombud. Vissa speditörer kan vara momsombud åt er.

Ta betalt för arbete och vara på samma faktura

Om en beställare i Norge köper en produkt från ert företag (maskin eller liknande) och köpet medför någon form av arbete hos dem, exempelvis montering och installation av en maskin, ska produktens värde inklusive montering tas med på samma faktura. Värdet på det som ska förtullas vid införsel är summan av produkt och arbete.

Om ni bara sålt produkten utan medförande arbete,och i efterhand blir kontaktade för utföra arbete på produkten, går det att dela upp fakturorna.

Införsel av entreprenadmaskin eller annan utrustning till Norge

Om ni har en entreprenadmaskin eller annan stor utrustning i verksamheten i Sverige som ska med på uppdrag till Norge, ska importmoms till Norge beräknas och redovisas på maskinens värde. Om importören är momsregistrerad i Norge kan momsen deklareras i den norska verksamheten, i annat fall betalas momsen när ni korsar gränsen till Norge.

Kontakta norska tullen för att få reda på vad som gäller den maskin du önskar föra över gränsen. +47 22 86 03 12

Skatteetaten kan svara på frågor om moms, ring 800 80 000 från Norge, +47 22 07 70 00 från Sverige.

En speditör kan sköta alla tullärenden åt ditt företag och hjälpa dig att ta fram nödvändiga tullhandlingar >>

Personalen och verksamheten som är i Norge och utför jobbet ska vara registrerade

Läs mer under tidigare avsnitt i den här avdelningen: registrera verksamheten, rapportera om utländsk personal på tidsbegränsade uppdrag.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.