HMS-kort till alla i bygg- och anläggningsbranschen, och renhållningsbranschen i Norge

HMS-kort är ett identitetskort i bygg- och anläggningsbranschen och renhållningsbranschen, som ska bäras av alla som jobbar i anslutning till en arbetsplats i branschen.

Det är arbeidsgivarens ansvar att alla som utför arbete på bygg- eller anläggningsplatser eller som som helt eller delvis tillhandahåller renhållningstjänster, har giltigt HMS-kort.  All information om hms-kort och hur du beställer hms-kort finns på www.hmskort.no.

HMS-kort i bygg- och anläggningsbranschen (brukar även kallas: ”bygg-ID”, ”byggekort”, ”grönt kort”)

Alla företag som utför arbete på bygg- och anläggningsplatser, såväl av norska som utländska företag, är skyldiga att utrusta sin personal med HMS-kort. Syftet med HMS-kortet är att visa vem den anställde är och vilken arbetsgivare hen jobbar för. Det gäller även kortvariga uppdrag. Innehavare av enskilda firmor (även de utan anställda) ska ha HMS-kort till sig själv och sina anställda.

HMS-kort i bygg och anläggning
hms-kort för bygg och anläggning

HMS-kort i renhållningsbranschen

Alla verksamheter som helt eller delvis tillhandahåller renhållningstjänster, är skyldiga att utrusta alla arbetstagare som utför renhållningsarbete med HMS-kort från Arbeidstilsynet. HMS-kortet intygar vilken arbetsgivare man jobbar för, och vem man är. Kortet ska bäras synligt på arbetsplatsen. Alla företag som utför renhållningstjänster måste vara godkända, eller ha sökt om godkänning och fått brev från Arbeidstilsynet om att de kan börja beställa HMS-kort.

HMS-kort i renhållningsbransch
hms-kort i renhållningsbranschen

 

Beställning av HMS-kort

Du hittar allt du behöver veta om beställning av HMS-kort på Arbeidstilsynets webbplats hmskort.no:
Så går det till att söka HMS-kort >>.

Den som beställer hms-korten måste vara kopplad till en registrerad verksamhet. Läs ”Hvem kan bestille HMS-kort” på hmskort.no.
För NUF kan de som har en registrerad roll i ”Enhetsregisteret” för NUF:et beställa HMS-kort åt verksamheten. Ytterligere information finns att läsa på Brönnöysundsregistrets webbplats: Roller i NUF.

HMS-kort till personal som är anställd i Sverige och utsänd till Norge

Innan det går att beställa HMS-kort måste verksamheten vara registrerad i Enhetsregistret/Foretaksregisteret, exempelvis genom företagsformen NUF. Uppdrag och personal ska vara inrapporterad på  i ”Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret”, och personalen ska ha erhållit sina d-nummer. Tänk på att anställningsförhållandena måste vara aktiva för de ni söker HMS-kort till.

Därefter beställs HMS-kort som vanligt via inloggningen på www.hmskort.no.

För företag som är norska arbetsgivare

Eftersom HMS-kortet visar vem du är och vilken arbetsgivare du arbetar för måste de uppgifterna kunna kontrolleras i ett register. Anställda hos en norsk arbetsgivare kontrolleras mot NAV:s Aa-register.

Ej ännu momsregistrerade verksamheter

En av de registreringar som er verksamhet i Norge normalt sett måste göra innan det går att söka HMS-kort för personalen är momsregistrering. Men då registrering i momsregistret i de flesta fall inte kan ske innan omsättningen i Norge uppnått 50 000 kr är det möjligt för verksamheten att själv göra en egen godkänning på knappen ”Egengodkjenning” (Se bild).

Egen godkänning

Kan personalen börja arbeta innan de har fått sitt HMS-kort?

Om arbetsgivaren kan visa upp dokumentation på att företaget har påbörjat registreringsprocessen, så kan Arbeidstilsynet och uppdragsgivaren ta hänsyn till det. Exempel på dokumentation kan vara en bekräftelse på beställda hms-kort och arbetskontrakt för uppdraget. Det är inte förbjudet att arbeta under sökandeperioden fram till att man erhåller sitt ID-kort.

Ni kan söka HMS-kort innan den anställde har fått sitt skattekort och D-nummer. Med en attesterad kopia på ansökan om skattekort kan det gå att söka HMS-kort innan den anställde har fått sitt D-nummer. Läs mer om det på Arbeidstilsynet: ”Nyansatte utenlandske arbeidstakere hos norsk arbeidsgiver”.

Källor för mer information

Håll in Ctrl när du klickar på en länk för att öppna den i en ny flik. Håll inne skift när du klickar på länken för att öppna i nytt fönster.

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.