HMS-kort (”byggekort”, ”grönt kort”) till alla i bygg- och anläggningsbranschen i Norge

Byggekort (bygg-ID) är ett identitetskort i bygg- och anläggningsbranschen som ska bäras av alla som jobbar i anslutning till en arbetsplats i branschen.

HMS-kort i bygg- och anläggningsbranschen (brukar även kallas: ”bygg-ID”, ”byggekort”, ”grönt kort”)

Alla företag som utför arbete på bygg- och anläggningsplatser, såväl av norska som utländska företag, är skyldiga att utrusta sin personal med ID-kort. Syftet med HMS-kortet är att visa vem den anställde är och jobbar för. Svensk personal från svenska företag på uppdrag på bygg- och anläggningsplatser i Norge ska också bära ID-kort (HMS-kort). Det gäller även kortvariga uppdrag. ”Enkeltpersonforetak” (även de utan anställda) ska ha HMS-kort till sig själv och sina anställda.

Läs allt om HMS-kort på Arbeidstilsynets webbplats

Beställning av HMS-kort sker i två faser

Läs först på Arbeidstilsynet om vilka förberedande registreringar som måste göras innan det går att söka HMS-kort. Om någon del saknas blir det avslag på ansökan.
Se registerkrav på Arbeidstilsyne (registreringar som måste göras innan det går att söka ID-kort)

  1. Registrera företaget som beställare
  2. Beställning av HMS-kort till personalen

Det går antingen att registrera elektroniskt eller på pappersblankett.

Läs mer på Arbeidstilsynets webbplats: Så går det till att söka HMS-kort (byggekort)

Första uppdraget? Då är det risk för avslag på HMS-kortsansökan. Kontakta Arbeidstilsynet!

En vanlig orsak till avslag på ansökan om HMS-kort är att registrering i ”arbeidstakerregisteret (AA-registeret)” saknas. Har den anställde inte tidigare varit med till Norge på uppdrag så har ni troligtvis inte hunnit rapportera ett arbetsförhållande på den personen på ”A-meldingen” än. Därför kan det bli avslag på HMS-kortsansökan som görs via byggekort.no.

Kontakta därför Arbeidstilsynet och berätta att den personal som ni ansökt om HMS-kort för hör till Sentralskattekontoret for utenlandssaker och finns rapporterade på RF-1199.

Ring Arbeidstilsynet: +47 73 19 97 00

Kan personalen börja arbeta innan de har fått sitt HMS-kort?

Om arbetsgivaren kan visa upp dokumentation på att företaget har påbörjat registreringsprocessen, så kan Arbeidstilsynet och uppdragsgivaren ta hänsyn till det. Det brukar normalt inte ta mer än en månad från att registreringsprocessen startat till att HMS-kort utfärdas. Det är inte förbjudet att arbeta under sökandeperioden fram till att man erhåller sitt ID-kort.

Ni kan söka HMS-kort innan den anställde har fått sitt skattekort och D-nummer. Med en attesterad kopia på ansökan om skattekort kan det gå att söka HMS-kort innan den anställde har fått sitt D-nummer. Läs mer om det på Arbeidstilsynet: ”Nyansatte utenlandske arbeidstakere hos norsk arbeidsgiver”.

Kontakta Arbeidstilsynet innan ansökan om HMS-kort om ni inte har momsregistrerat verksamheten i Norge än

En av de registreringar som er verksamhet i Norge normalt sett måste göra innan det går att söka ID-kort för personalen är momsregistrering. Men då registrering i momsregistret i de flesta fall inte kan ske innan omsättningen i Norge uppnått 50 000 kr så kommer beställningen av ID-kort resultera i avslag om inte Arbeidstilsynet kontaktas före ansökan, i de fall verksamheten ännu inte är momsregistrerad.

Läs mer om på Arbeidstilsynet under punkt 5.1 (stycke d : ”Virksomheter som har tjent under 50 000 kroner pr 12 måneders periode” )Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.