Branschkrav och regler

När ni är arbetsgivare i Norge finns det lagar och regler i landet som ni måste förhålla er till. Det finns även branschregler som ska följas. Kontrollera om ni behöver etablera ett systematiskt så kallat HMS-arbete (internkontrollsrutiner).

HMS – Helse, miljø og sikkerhet

Enligt Förordningen om systematisk hälso-, miljö-, och säkerhetsarbete i verksamheter är den som är ansvarig för verksamheten skyldig att se till att det finns systematisk uppföljning av hälsa, miljö och säkerhet. Arbeidstilsynet är den myndighet i Norge som följer upp om ni uppfyller kraven.

Läs allt om HMS-arbete på Arbeidstilsynets webbplats. www.arbeidstilsynet.no/hms/

 

Sök efter branschspecifika regler

För att ta reda på vad som gäller för just den bransch ni agerar inom kan ni använda någon av följande webbplatser.  Då får ni en förteckning över alla de regler som ni behöver ta hänsyn till.

”Minstelønn” och ”tariffavtal” i Norge

Vissa branscher har infört lägstalön och många verksamheter har ingått tariffavtal. Tariffavtal är avtal om lön och andra rättigheter mellan arbeidsgivar- och arbetstagarföreningar.

Läs om minstelønn och tariffavtal i Norge på Arbeidstilsynets webbplatsSammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.