Sälja varor och tjänster i Norge – kom igång med er verksamhet

När ert företag ska driva verksamhet på norsk mark måste ni förhålla er till Norges regler för att driva näringsverksamhet i landet. En förutsättning för att få driva verksamhet i Norge, oavsett om det är av tillfällig eller mer permanent karaktär, är att verksamheten ska vara registrerad i Brønnøysundregistrene, ha ett norskt organisationsnummer.

Vi visar här de förberedande aktiviteter ni kan behöva göra för att komma igång. Informationen vänder sig till svenska företag som antingen vill ta sporadiska uppdrag i Norge eller som vill etablera en mer beständig verksamhet i grannlandet.

Observera att informationen här inte är någon mall för hur en etablering ska gå till, utan belyser  områden som du som företagare kan behöva sätta dig in i. Allt innehåll berör inte alla. Innehållet är upplagt i kronologisk ordning.

www.altinn.no finns information om det ni behöver veta då ni ska starta företag i Norge. Webbplatsen är en informationstjänst för allt som har med företag i Norge att göra och där finns exempelvis guider och blanketter för de flesta situationer. Det går även bra att skicka frågor till Altinn eller ringa deras servicetelefon. Om ni tänker starta ”aksjeselskap” (aktiebolag) i Norge, gäller all information som står på Altinn.

Ditt företag måste registrera verksamhet i Norge om det ska:

 • sälja och utföra tjänster i Norge, tillfälligt, sporadiskt eller permanent,
 • sälja varor i Norge, vidareförsäljning på norsk mark,
 • sälja (exportera) produkt med tillhörande monteringsarbete hos kund i Norge.

Ditt företag behöver inte registrera verksamhet i Norge om:

 • ni inte har planer på att driva verksamhet inne i Norge,
 • ni utför tjänster åt kund i Norge från Sverige, så kallad fjärrleverans.
 • ni exporterar varor direkt till kund i Norge.

För mer information om fjärrleverans, besök avdelningen Handla med Norge.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.