Bra länkar när du har företag i Norge

Nättjänster som du kommer i kontakt med när du driver företag i Norge.

Webbplats Beskrivning
www.skatteetaten.no Skatt och moms
www.taxnorway.no Skatteetatens information för utländska företag och arbetstagare.
www.altinn.no E-tjänst för inrapportering till myndigheter, samt information om näringsliv i Norge.
www.toll.no Allt om import, export, avgifter, priser, fordon, mm. över gränsen.
www.brreg.no Brönnöysundsregistrene
www.lovdata.no Gällande lagar och förordningar.

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.