Driva verksamhet i Norge

Att driva verksamhet i Norge innebär skyldigheter mot norska myndigheter.

När du etablerat din verksamhet i Norge kommer du att ha regelbunden kontakt med norska myndigheter. Har du företag i både Sverige och Norge och personal som jobbar både i ditt svenska och i ditt norska företag, är det ditt ansvar att hålla reda på var din personal ska betala skatt och sociala avgifter.

Inkomstskatt betalas i det landet arbetet utförs, men socialavgifter kan bara betalas till ett land. Till vilket land det är avgör Försäkringskassan i Sverige för de svenskboende och NAV i Norge för de norskboende.

Du som driver verksamhet i Norge ska:

 • spara alla verifikationer till bokföringen,
 • bokföra den norska verksamheten i Norge,
 • betala preliminärskatt (forskuddsskatt),
 • skicka in omsättningsrapporter,
 • betala moms,
 • lämna in deklaration (selvangivelse) med uppgifter om inkomster av näringsverksamhet (näringsoppgave) samt
 • vara uppdaterad på gällande norska regelverk.


Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.