Blanketter och informationsmaterial för företag

Samlade blanketter och annat informationsmaterial från våra samarbetspartners så som Försäkringskassan, Skatteverket, Skatteetaten, NAV och Brönnöysundsregisteret.

FilnamnFörfattareBeskrivningÄmne
Avräkning av utländsk skatt (SKV 2703) för enskilda näringsidkareSkatteverketBlanketten kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt, exempelvis om du bedriver enskild näringsverksamhet i både Sverige och Norge och skattar i båda länderna.Skatt och moms
RF-1102, Söknad om ändring av eller krav om skattekort / forskuddsskattSkatteetatenSkatt och moms
Söka tillbaka norsk moms (RF-1032)SkatteetatenSöka tillbaka moms för utlägg i Norge. Läs mer på följande länk: Refusjon-mva-utenlandsk-naringsdrivendeSkatt och moms
FK 6220 - Begäran om intyg (A1) om tillämplig lagstiftningFörsäkringskassanAnvänd Försäkringskassans blankett 6220 om ska utföra tillfälligt arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Du behöver få ett intyg om tillämplig lagstiftning för att du ska fortsätta att tillhöra den svenska socialförsäkringen. Ersätter tidigare FK6215, FK6209 och FK6210.Personal
NT1 - intyg om beskattning i hemlandet, vid utsändningSkatteverketNT1: Om du arbetar i ett annat nordiskt land för en svensk arbetsgivare ska den anställde eller arbetsgivaren lämna in blankett NT 1 eller NT 2 till det skattekontor där arbetsgivaren hör hemma. NT 1 används när beskattning ska ske i Sverige, ex vid utsändning under 183 dagar per 12-månadsperiod. Blanketten ska fyllas i av både arbetstagare och arbetsgivare.Personal
NT2 - intyg om beskattning i arbetslandet, vid uthyrningSkatteverketNT2: Om du arbetar i ett annat nordiskt land för en svensk arbetsgivare ska den anställde eller arbetsgivaren lämna in blankett NT 1 eller NT 2 till det skattekontor där arbetsgivaren hör hemma. Läs mer på Skatteverkets hemsida.Personal
Rf-1198 Upplysningar om personalSentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)Lämna upplysningar till Sentralskattekontoret för utlandssaker (Skatteetaten) om personalen vid uppdrag i Norge.Företag / arbetsgivare
8 företag berättar om sina erfarenheterGrensetjänstenInformationsbroschyrer företag
Mental Border ObstaclesInformationsbroschyrer företag
Moms vid utrikeshandel (Skatteverket informationsbroschyr SKV 560)SkatteverketInformationsbroschyrer företag
"Samordnet registermelding Del 1" (BR1080)BrønnøysundregistreneBlankett för norskregistrerat utländskt företag (NUF). Nyregistrering och ändring.Bolag
D-nummeransökan för företagsrepresentanter (BR-1015)BrønnøysundregistreneAlla som har ett engagemang i den norska verksamheten, eller kontaktperson på ansökan till Enhetsregistret, ska ha norskt personnummer eller D-nummer. D-nummer kan sökas samtidigt som registreringen av verksamheten genom att bifoga BR-1015.Bolag
Forenklet registermelding (BR1025B) för EnkeltpersonforetakBrønnøysundregistreneFörenklad blankett för registrering av enkeltpersonforetak i Norge. Ersätter Samordnet Registermelding BR1010B.Bolag
Vägledning: Så fyller du i ansökan BR-1080B, Norskt Utlandsägt FöretagBrønnøysundregistreneBolag
Rf-1198 Upplysningar om personalSentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)Lämna upplysningar till Sentralskattekontoret för utlandssaker (Skatteetaten) om personalen vid uppdrag i Norge.Företag / arbetsgivare
RF-1199 Lämna upplysningar om kontrakt, uppdragstagareSentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)Lämna upplysningar till Sentralskattekontoret för utlandssaker (Skatteetaten) om uppdraget i Norge.Företag / arbetsgivare

Blankettöversikter hos myndigheter

Brønnøysundregistrene – Alla blanketter

NAV – Blanketter för arbetsgivare

Försäkringskassan – Information och blanketter till arbetsgivare

Skatteverket – Alla blanketter A-ÖSammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.