Nyheter

Hinder ur vägen för anläggningsmaskiner

Om din verksamhet redan är momsregistrerad i Norge behöver inte moms erläggas i tullen vid införsel av varor och maskiner till Norge. Importmomsen hanteras istället via Skatteetaten och redovisas ihop med verksamhetens övriga momspliktiga omsättning i landet.

I Norge finns en omsättningsgräns på 50 000 NOK inom en 12-månadsperiod innan man kan momsregistrera verksamheten. Svenska företag som gör sitt första jobb i Norge har tidigare varit tvingade att erlägga moms i tullen för att ta med varor och maskiner över gränsen.

Efter att Grensetjänsten påvisade detta hinder för Skatteetaten om att man var tvingad att erlägga moms/avgifter på anläggningsmaskiner, exempelvis grävmaskin, vid första uppdrag vid gränspassering till Norge så finns nu en lösning på detta hinder.

Den enskilde företagaren har nu möjlighet att redan före första uppdraget få till en sådan förhandsregistrering av moms under förutsättning att omsättningen i Norge uppnår 50 000 NOK inom 3 veckor från den tidpunkt omsättningen startade i Norge och att det beloppet finns dokumenterat mellan kund och uppdragstagare/leverantör.

Se §2-4. Forhåndsregistrering i merverdiavgiftsloven.

All verksamhet på norsk mark kräver dessutom registrering i Brønnøysundregistrene (handläggningstid 2-3 veckor).

 

(foto: Erik Johnsen)