Föräldraledigt – när enbart pappan har rätt till föräldraledighet i Norge

Information till dig som tillhör norsk socialförsäkring (jobbar i Norge), bor i Sverige och är pappa eller ”medmor”.

(För ”medmor” gäller samma regler som för pappan. Läs om ”medmor” på NAV.no)

Föräldrapenning i Norge kan tas ut enligt följande:

 • Pappan kan ta som mest 40 veckor med 100% ersättning och perioden måste avslutas innan barnet är 46 veckor gammalt.
 • Pappan kan ta som mest 50 veckor med 80% ersättning och perioden måste avslutas innan barnet är 56 veckor gammalt.

Vid tvillingfödsel ökas de 40 veckorna med 5 veckor ytterligare (80 %) och de 50 veckorna ökas med 7 veckor (100 %)

Förutsättningar

 • Pappan kan börja begära föräldraledighet i Norge tidigast när barnet blivit 6 veckor gammalt.
 • Mamman måste arbeta eller studera under tiden pappan är hemma och är föräldraledig men det behöver inte vara heltid.
  (Pappan kan till exempel vara föräldraledig två dagar per vecka och då måste mamman arbeta eller studera samma dagar.)

Det är till NAV som pappan ska göra anmälan och det är de som beslutar i pappans ärende.

Telefonnummer till NAV Internasjonalt: +47 – 21 07 37 00.

”Fedrekvote”

I Norge finns även en föräldraförsäkring för pappan som heter ”Fedrekvote”. Det är dock en förutsättning att båda föräldrarna är socialförsäkrade i Norge för att en pappa ska kunna ta ut ”Fedrekvoten”. Denna föräldraförsäkring gäller därför inte för pappor där mamman till hans barn är socialförsäkrade i Sverige.

De svenska ”pappadagarna” kan överlåtas

”Pappadagar” i samband med barns födsel finns inte i Norge men pappan har enligt arbetsmiljölagen rätt att vara ledig i 2 veckor i samband med barns födsel. Man kan då ta ut inarbetad tid, semester eller vara hemma utan ersättning. Det kan även finnas avtal med arbetsgivaren att det utgår ersättning under dessa 2 veckor men då ska detta finnas inskrivet i arbetskontraktet.

De 10 ”Pappadagar” som finns i den svenska föräldraförsäkringen i samband med barns födsel kan lämnas över till någon som är socialförsäkrad i Sverige, till exempel en moster, mormor eller morfar. Denna person måste i detta sammanhang gå miste om en arbetsinkomst.

Underlag som ska skickas med ansökan är:

 • Personbevis på mamman + kopia på hennes id-kort (ex körkort, pass). Båda måste vara stämplade av en myndighet i Sverige.
  Mamman kommer också att få ett D-nr för att kunna registreras hos NAV. Om mamman redan har ett D-nummer/norskt personnummer ska detta uppges på blanketten.
 • Ett intyg från mammans arbetsgivare som styrker att hon är ute i jobb.
 • Personbevis på barnet där det framgår vilka som är mamma och pappa.
 • De tre sista lönebeskeden från pappans arbetsgivaren i Norge.
 • Søknad om foreldrepenger eller fedrekvote ved fødsel – NAV 14-05.09
 • Dokument som arbetsgivaren ska fylla i och som ska bifogas till ansökan:
  • Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha: sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie-/ opplæringspenger og omsorgspenger – NAV 08-30.01
  • Eventuella trekkopplysninger for arbeidstaker som skal ha: sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie-/ opplæringspenger og omsorgspenger – NAV 08-30.02

Ansökan ska skickas till NAV per post

NAV skanning
Postboks 1400 Sentrum
0109 OSLO
NORGE

Telefon, NAV Internasjonalt: +47 – 21 07 37 00.

Skatteregler

De nordiska skattereglerna reglerar beskattning av socialförsäkringsförmåner. Föräldrapenning från NAV ska därför tas upp som inkomst i Sverige och eventuellt beskattas av Skatteverket.
Läs mer på Nordisk eTax: or du i ett annat nordiskt land och får socialförsäkringsersättning från Norge?  

Avräkning av dagar i Sverige

Försäkringskassan i Sverige kommer att kräva in ett intyg från NAV där det framkommer hur många dagar pappan har tagit ut i Norge. Tar du ut hel föräldrapenning från NAV så görs avräkning med 7 dagar/per vecka oavsett 80% eller 100% ersättning. Vid reducerat uttag av ersättning hos NAV används en avräkningsmodell av Försäkringskassan.
Försäkringskassan gör avräkning från de svenska 480 dagarna. Avräkning görs först av de 390 dagarna som betalas ut enligt sjukpenning- och grundnivå och sist avräknas de 90 som betalas ut med lägsta nivå.

Föräldrapenning  från Sverige för förälder i ett annat medlemsland

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom 6869-17 från 6 februari 2019 har inneburit att föräldrapenningen anses vara en familjeförmån. Det påverkar familjer som ansöker om föräldrapenning och är i gränsöverskridande situationer med andra medlemsländer, dvs. medlemmar i EU, EES eller att det andra landet är Schweiz. Läs mer

Detta innebär att:

 • Familjemedlemmen ska i första hand ansöka om föräldrapenning i det medlemsland där föräldern själv är försäkrad.
 • Om rätten till föräldrapenning inte finns eller om alla dagar är uttagna i det andra landet kan familjemedlemmen ansöka om ersättning i Sverige via den andra förälderns socialförsäkring.
 • Familjemedlemmen kan inte få föräldrapenning för samma barn och tid som den andra föräldern.
 • Familjemedlemmen kan ha rätt till föräldrapenning enligt sin utländska inkomst om villkor för det är uppfyllt.
 • Familjemedlemmen behöver inte vara bosatt i Sverige utan kan bo i Norge. Även barnet kan vara bosatt i Norge.


Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.