Flytta under föräldraledigheten

Kontakta Försäkringskassan eller NAV vid flytt till eller från Norge under din föräldraledighet om du önskar flytta med förmåner (”ytelser”).

Ta kontakt med berörda myndighet i landet du flyttar från (där du har din ersättning idag) och ta reda på om det är möjligt att exportera förmånen (”ytelsen”).

Kontakta NAV

Kontakta Försäkringskassan

Ämnen:
Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.