Vård av barn (VAB) vid anställning i Norge

Om du jobbar i Norge så är det din arbetsgivare du i första hand vänder dig till. Om minst en av föräldrarna jobbar i Sverige kan den förälder som har svensk anställning söka ersättning för vård av sjukt barn från Försäkringskassan i Sverige.

”Ytelser”, är ersättning för inkomstbortfall, och därmed är det ditt arbetsland som avgör var du kan få ersättning för inkomstbortfall. Om du jobbar i Norge så är det din arbetsgivare som betalar ut ersättning för vård av barn. Vård av barn berättigar till ersättning i Norge, ”omsorgspenger”. Är du arbetstagare har arbetsgivaren ansvar för att betala ”omsorgspenger” i 10 dagar per kalenderår.
Du kan ha rätt till utökat antal ersättningsdagar om du har hand om ett kroniskt sjukt eller funktionshindrat barn.

Har du flera barn? Se Se NAV:s hemsida för vad som gäller omsorgspenger och mer än ett barn.

Om minst en av föräldrarna jobbar i Sverige kan den förälder som har svensk anställning söka ersättning för vård av sjukt barn från Försäkringskassan i Sverige.

Källor för mer information

Håll in Ctrl när du klickar på en länk för att öppna den i en ny flik. Håll inne skift när du klickar på länken för att öppna i nytt fönster.

Ämnen:
Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.