Vänta barn, föda barn i Norge?

Du som enbart arbetar i Norge har möjlighet att föda där, men ska ansöka om det innan. ”Svangerskapspenger” är Norges motsvarighet till graviditetspenning/havandeskapspenning och kan sökas av gravida kvinnor då yrket kan medföra risk för barnet.

Du som jobbar i Norge har rätt att föda barn där, men kom ihåg att ansöka innan

Om du är folkbokförd i Sverige har du rätt till vård i Sverige. Jobbar du enbart i Norge och betalar ”trygdavgift” i Norge så har du även rätt till vård där. Du har alltså möjlighet att föda i båda länderna. Men för att få föda i Norge måste du ansöka om det i förväg (om du inte är folkbokförd där). Akutsjukvård är däremot alltid tillgänglig.

Ladda ner: Ansökningsblankett S1 

Läs mer: Bo i Sverige och vård i Norge

”Svangerskapspenger” = graviditetspenning (tidigare ”havandeskapspenning”)

Du som jobbar i Norge och betalar trygdavgift, kan söka om svangerskapspenger. Ersättningen är till för friska, gravida kvinnor, som inte kan fortsätta jobba under graviditeten för att det kan medföra risk för barnet, kan få ”svangerskapspenger” hos NAV.

 

Planerad födsel i annat nordiskt land

Här kan du läsa om dina rättigheter vid graviditet och förlossning i Norge.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.