Har du barn, eller väntar du barn? Arbetar du eller den andra föräldern i Norge?

När ni som föräldrar bor och arbetar i olika länder, exempelvis att ni bor i Sverige och den ena föräldern jobbar i Norge så är det bra att känna till vilken myndighet och vilkets lands socialförsäkring ni ska använda er av i olika situationer.

Arbetetslandet styr vilket lands socialförsäkring som du får dina ersättningar från. Folkbokföringsland kan påverka exempelvis barnbidrag.

Ansvariga myndigheter och länkar:

Exempel på Situationer då arbete och bostad sker i olika länder inom familjen:

  • Pappan jobbar i Norge och bor i Sverige. Mamman bor och jobbar i Sverige.
  • Mamman jobbar i Norge och bor i Sverige. Pappan bor och jobbar i Sverige.
  • Båda föräldrarna bor i Sverige och jobbar i Norge, dagpendlar eller veckopendlar.
  • Föräldrarna bor inte i samma land. Delad vårdnad med en förälder i Sverige och en i Norge.


Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.