Svensk bil och körkort i Norge

Ditt svenska körkort gäller i Norge. Jobbar du i Norge kortare tid än ett år, får du också köra din svenskregistrerade bil där utan att importera och registrera den.

Ditt svenska körkort gäller i Norge. Transportstyrelsen har mer detaljerad information om vad som gäller.

Kör din svenskregistrerade bil i Norge

Du får köra din svenskregistrerade bil i Norge, om sysselsättningen i Norge är upp till ett år. Du bör ha ditt arbetskontrakt i bilen om du skulle bli kontrollerad. Är arbetet längre än ett år kan du ansöka om dispens hos Skatteetaten och få möjlighet att köra svenskregistrerad bil i upp till två år.

Anledningen till att det finns begränsningar är att det ska avgöras var avgifterna på bilen ska betalas.

På Skatteetaten (Skatteverket i Norge) finns utförliga regler som beskriver användandet av utlandsregistrerad bil i Norge.

Det finns en guide som kan var till hjälp om man är osäker kring vilka regler som gäller. Läs mera här

Bor du i Sverige, är gift eller har minderåriga barn (under 18 år), anses du ha koppling till Sverige som ger dig rätt att utan tidsbegränsning köra svenskregistrerad bil i Norge. Samma gäller om du vistas under kortare tid än 185 dagar per år i Norge. Undersök detta genom att kontakta Skatteetaten. Kontakta också tullverken i Sverige och Norge för att ta reda på vad som gäller för just dig.

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.