Införsel av flyttsaker och fordon

Vanligtvis får flyttsaker från ett annat EU/EES-land föras in tullfritt. Särskilda regler gäller dock för bland annat införselreglerade varor, alkoholdrycker och tobaksvaror.

Tull och införsel av bil

Vanligtvis får flyttsaker från ett annat EU/EES-land föras in tullfritt. Dock gäller särskilda regler för införselreglerade varor, alkoholdrycker och tobaksvaror samt för varor som köpts utanför EU och som är oförtullade. Reglerna för import av flyttsaker och transportmedel från EU-land till icke EU-land kan vara komplicerade. Kontakta därför Tullverket i Sverige eller Tollvesenet i Norge, innan du flyttar.

Hundar måste behandlas mot dvärgbandmask

Hundar, katter och andra smådjur (kjæledyr) har tidigare kunnat föras in tullfritt länderna emellan. Men sedan dvärgbandmask hittats hos räv i Sverige har norska myndigheter bestämt att hundar som förs från Sverige till Norge ska behandlas mot rävens dvärgbandmask (revens dvergbendelorm). För aktuell information om detta, kontakta Mattilsynet, tel: +47-232 16 800, www.mattilsynet.no.

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.