Grensetjänstens kontor på Morokulien är tills vidare stängt för personliga besök men du är välkommen att ringa eller skicka e-post till oss.

Regler och inreserestriktioner samt information angående covid-19/Corona-viruset, klicka här >>

Folkbokföring

Om du flyttar utomlands, och ska vara borta ett år eller mer, ska du normalt inte längre vara folkbokförd i Sverige. Ta reda på i vilket land du ska vara skriven och om du behöver göra flyttanmälan. Du behåller ditt svenska medborgarskap trots att du flyttar.

Om du bor både i Sverige och i Norge kan du påverkas av så kallad dubbel bosättning. Det innebär i det här sammanhanget att du varje vecka övernattar minst en gång i Sverige och minst en gång i Norge, under en 14-dagars period övernattar minst två gånger i Sverige och minst två gånger i Norge, under en månad övernattar minst fyra gånger i Sverige och minst fyra gånger i Norge och så vidare. Det är i första hand dina familje- och arbetsförhållanden som påverkar var du ska vara folkbokförd. Normalt sett anses en person bosatt där denne bor tillsammans med sin familj (make/maka/partner/sambo eller barn). Då dina arbetsförhållanden bedöms räknas heltidsstudier som arbete.

För att du ska få rösta måste du meddela folkbokföringen i Sverige om du byter bostad i Norge

Kom ihåg att meddela folkbokföringen i Sverige om du byter bostad i Norge. Det är viktigt för att du ska kunna rösta. Är du svensk medborgare och har fyllt 18 år senast på valdagen blir du automatiskt införd i röstlängden, det vill säga den lista som beskriver röstberättigade personer i ett val. Röstlängden gäller i tio år från utflyttningsdagen. En ny tioårsperiod startar om du anmäler att du vill vara kvar i röstlängden, eller anmäler adressändring.

Ha koll på hur och var du ska betala skatt 

Du anses skattemässigt bosatt i Sverige, och ska lämna in en deklaration, om du har kvar viss anknytning till Sverige. Det kan till exempel vara om:

  • din make/maka och barn bor kvar i Sverige,
  • du behåller din bostad i Sverige eller om
  • du har kvar ditt företag i Sverige.

Du hittar mer information om vilka skatteregler som gäller vid utflyttning på www.skatteverket.se.  Sverige och Norge har ett avtal för att undvika dubbelbeskattning. Kontakta därför Skatteverket i Sverige eller Skatteetaten i Norge  innan du bestämmer dig för att flytta för att höra hur beskattningen blir just för dig. När du anländer till Norge igen bör du också kontakta Skatteetaten i den kommun du flyttar till.

Byt folkbokföringsland om du ska vara borta längre än ett år

Om du flyttar utomlands, och ska vara borta ett år eller mer, ska du normalt inte längre vara folkbokförd i Sverige. Avregistrera dig från Folkbokföringen så snart du vet att din vistelse i Norge kommer att bli längre än ett år. Om du flyttar till Norge är det norska bestämmelser som avgör om du blir registrerad som inflyttad där.

När du flyttar utomlands upphör du att vara folkbokförd på utresedagen om du anmält flyttning senast den dagen. Om flyttningen anmäls senare upphör din folkbokföring i Sverige den dag anmälan kommer in till skattekontoret.

Du behåller ditt svenska medborgarskap trots att du flyttar

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap för att du flyttar utomlands och avregistreras från folkbokföringen. Du hittar reglerna för vad som gäller på www.migrationsverket.se. Du förlorar inte heller ditt svenska medborgarskap om du blir medborgare i ett annat land.

Länkar

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.