Dina försäkringar och pension

Dina försäkringar, rättigheter till A-kassa och pension kan påverkas då du flyttar mellan de nordiska länderna. Ta reda på vad som gäller för dig.

Socialförsäkring nordiska länder emellan

Om du flyttar mellan två nordiska länder får du tillgodoräkna dig försäkrings- och anställningsperioder som du upparbetat i ett nordiskt land. Det gäller under förutsättning att du har upparbetat rätt till arbetslöshetsersättning i ett nordiskt land. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med både svenska Försäkringskassan och norska NAV för att ta reda på vad som gäller för just dig.

Du som är arbetslös får inte omedelbart A-kassa i ett annat nordiskt land

Det är i regel inte möjligt att som arbetslös flytta till ett annat nordiskt land som Norge och omedelbart få arbetslöshetsersättning enligt norska regler. Varje tillflyttningsland kräver nämligen att du först arbetar en viss tid för att omfattas av landets försäkring. Undantagna från kravet på sådant arbete är till exempel de som flyttar tillbaka till sitt hemland inom fem år.

Återflyttning – 5-årsregel

Blir du arbetslös och flyttar tillbaka till Sverige inom fem år har du rätt att komma tillbaka till dina tidigare upparbetade rättigheter utan att först uppfylla inträdesvillkoret. Observera att du, för att få rätt till ersättning, ändå måste uppfylla de nationella villkoren.

Information om dina fackliga rättigheter

För att få dina intressen tillgodosedda på din nya arbetsplats är det en fördel att vara organiserad i den fackförening som har avtal där. Fackföreningen kan informera dig om företaget, lön, arbetstid, semester, försäkring, jämställdhetsfrågor och annan arbetsmarknadslagstiftning. Medlemskap i en fackförening är dock inte obligatorisk. Din fackförening kan också ha kontakt med motsvarande organisationer i de andra nordiska länderna och kan ge uppslag till de som söker arbete i Norge.

Pensionen betalas ut beroende på i vilka länder du jobbat och hur länge

Om du har arbetat i flera EU/EES-länder får du pension från respektive land i förhållande till arbetad/intjänad tid.

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.