Ta med bil eller annat fordon till Sverige från Norge

Din bil kan vara tullfri om du har bott i Norge i minst tolv månader och ägt och använt bilen i minst sex månader.

Under vissa förutsättningar har du rätt till tull- och skattefrihet för din bil och dina andra fordon, exempelvis motorcykel, båt och husvagn.

Tullverket gör skillnad på om du är inflyttare eller återvändare, läs mer om det här >>

Olika tidskrav för inflyttare och återvändare

Olika tidskrav gäller om du är inflyttare eller återvändare:

  • Tidskrav för inflyttare: Fordonet ska under minst sex månader före inflyttningen ha ägts av dig och använts av dig eller din familj i det land utanför EU, där du har haft din normala bostad.
  • Tidskrav för återvändare: Fordonet ska under minst ett år före du återvänder ha ägts av dig och använts av dig eller din familj i det land utanför EU där du har vistats. Du ska också ha haft behov av fordonet under vistelsen i det land utanför EU där du har vistats.


Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.