Försäkringar, pension och sjukvård

Ta reda på vad som gäller för din socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, pension med mera innan du flyttar till Sverige.

Kontakta ditt lokala NAV-kontor i Norge eller NAV Internasjonal för att ta reda på vad du behöver förbereda innan du flyttar till Sverige. Du hittar också information på NAV:s webbplats www.nav.no eller på svenska Försäkringskassan,  www.forsakringskassan.se.

 

NAV Internasjonal, Oslo

Tel: +47 21 07 37 00

Du hittar mer information om dina hälsorättigheter på Försäkringskassan.

Tel: +46 771 524 524

5-årsregeln ger dig rättigheter

Blir du arbetslös i Norge och flyttar tillbaka till Sverige inom fem år, har du rätt att komma tillbaka till dina tidigare upparbetade rättigheter utan att först uppfylla inträdesvillkoret. Men för att få rätt till ersättning måste du ändå uppfylla de nationella villkoren.

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.