Införsel av flyttsaker

När du flyttar till Sverige har du möjlighet att få tullfrihet för din personliga egendom. Det innebär att du inte behöver betala tull och moms vid importen.

När du flyttar till Sverige från Norge har du förmodligen en hel del saker du vill ta med dig över gränsen. Ta reda på vad Tullverket säger om de saker du vill ta med dig.

Tullen gör skillnad på om du är ”inflyttare” eller ”återvändare”

Inflyttare är du exempelvis:

  • om du har bott tillsammans med din familj i ett land utanför EU i minst ett år eller aldrig tidigare varit bosatt i Sverige,
  • om du är ensamstående och helt saknar anknytning till Sverige, det vill säga du är anmäld som utflyttad och har varken bostad eller arbetet här.

Återvändare är du exempelvis:

  • om du på grund av tidsbegränsat arbete har vistats i ett land utanför EU i minst ett år och har haft din bostad och familj kvar i Sverige,
  • om du är ensamstående och har varit tjänstledig från din tillsvidareanställning i Sverige för att vistas och arbeta utanför EU under minst ett år.


Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.