Innehåll per ämne

Alla sidor och nyheter om ämnet: Rapporteringsplikt

  1. A-meldingen: Rapportera alla arbetsförhållanden i Norge

    Alla arbetsförhållanden ska rapporteras i Norge. Det gäller även för utländska företag med utländska arbetstagare som skattar i hemlandet. Sedan A-ordningen infördes i Norge räcker det med en rapport (”A-meldingen”) istället för som tidigare, fem rapporter.