Innehåll per ämne

Alla sidor och nyheter om ämnet: Personalfrågor

  1. A-meldingen: Rapportera alla arbetsförhållanden i Norge

    Alla arbetsförhållanden ska rapporteras i Norge. Det gäller även för utländska företag med utländska arbetstagare som skattar i hemlandet. Sedan A-ordningen infördes i Norge räcker det med en rapport (”A-meldingen”) istället för som tidigare, fem rapporter.

  2. Sända ut svensk personal till Norge

    Din personal kan vistas i Norge upp till 183 dagar under en 12-månadsperiod och fortfarande betala skatt i Sverige. Det kallas för utsändning. En förutsättning för att kunna sända ut personal under 183 dagar är att er verksamhet inte har ett fast driftställe i Norge och att det inte är fråga om uthyrning av personal.

  3. Anställa personal från Norge i Sverige

    Om du som svensk arbetsgivare vill rekrytera arbetskraft från Norge kan du göra det via det så kallade Eures-nätverket, ett samarbete mellan arbetsmarknadsorganisationer i Europa, bland annat NAV i Norge och Arbetsförmedlingen i Sverige.