Innehåll per ämne

Alla sidor och nyheter om ämnet: Informationstjänster

  1. Nordisk eTax har samordnad information mellan de nordiska länderna

    Nordisk eTax vänder sig till dig som är bosatt i ett nordiskt land och har inkomster eller tillgångar i ett annat nordiskt land. Nordisk eTax har utvecklats i samarbete med Nordiska Ministerrådet och skatteförvaltningarna i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. Skatteförvaltningarna i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island ansvarar gemensamt för innehållet.