Öppettider, sommaren 2021

Grensetjänstens kontor på Morokulien är tills vidare stängt för personliga besök men du är välkommen att ringa eller skicka e-post till oss.

Aktuellt: Information angående covid-19/Corona-viruset 

Nyheter

Information angående covid-19/Corona-viruset och norsk-svenska gränsen

Med anledning av situationen kring COVID-19 (Corona) har extraordinära situationer uppstått i Norden, då olika länder hanterar situationen på olika sätt. I nuläget är det därför svårt att ta fram information som gäller för alla unika situationer.

Senast uppdaterad: 2021-07-08, kl 10.00

Nyheter kring regler och inreserestriktioner till Norge

2021-07-05: Gröna regioner i Sverige 5 juli ändrade norska regeringen nivån för att ett land/en region ska anses som grönt och därmed förändras även inreserestriktionerna samt karantänsreglerna. Ett flertal av de svenska regionerna är gröna från idag och den som vill resa in till Norge måste fylla i inreseregistrering, ta ett Covid-test vid gränskontrollen samt ha med någon form av dokumentation som styrker att man kommer från en grön region/grönt land, ex.vis ett personbevis från Skatteverket som uppger var man är folkbokförd. Reser du  med minderåriga barn så kan du beställa ett sk Familjebevis hos Skatteverket. Läs mera om regelverket och vilka regioner/länder som klassas som gröna på Folkhelseinstituttet och Helsenorges hemsidor. Observera att man enbart får resa in till Norge vid bemannade gränsövergångar, här hittar du var du kan resa in till Norge samt vilka öppettider som gäller . För röda och orange regioner gäller fortfarande stränga inreseregler och man måste ha särskild anledning för att resa in till Norge från dessa regioner. Var observant på att gröna regioner kan bli röda igen, uppdatering sker varje vecka på Folkehelseinstituttets hemsida.

2021-07-01: Inresa för fullvaccinerade med Covidbevis Nu kan du som är fullvaccinerad och som kan visa upp QR-kod via EU:s digitala Covidbevis resa in till Norge. Beviset kan du ladda ner i din mobil eller skriva ut för att kunna visa upp tillsammans med legitimation vid gränskontrollen. Du behöver inte fylla i inreseregistrering, du behöver heller inte ha med eller ta test vid gränsen. Detta gäller alla fullvaccinerade med QR-kod oavsett om du bor/kommer från en röd eller grön region.

2021-06-21: Norska regeringen har nu infört fas 3 med lättnader av coronarelaterade regler och riktlinjer . Det öppnas upp för fler grupper som vill besöka nära och kära men en del av dessa grupper måste göra en ansökan om inresa, läsa mera på www.udi.no . Från den 19 juni kan du som bor i Norge ansöka om att din kæreste som är bosatt i EU/EES/Schengen-området eller Storbritannien kan komma till Norge för att besöka dig om ni uppfyller vissa krav.  Då Sverige öppnar upp inloggningen till det Europeiska Covidbeviset den 1 juli kan du som är fullvaccinerad i Sverige resa in till Norge oavsett anledning. Det är även lättnader gällande karantänsregler beroende på smittspridning i din region. Du kan läsa mera och få information på norska regeringens hemsida; Trinnvis åpning for reiser i trygge rammer. Det kommer att bli en ny utvärdering av lättnader av inreserestriktionerna i förbindelse med fas 4. Det planeras då att öppnas upp för inresa för alla arbetstagare/arbetsresande från alla EU/EES-länder. Vem som kan resa in och vilka regler som gäller hittar du på Helsenorges hemsida.

2021-06-04; Från och med den 4 juni måste du som har rätt att resa in till Norge pga välfärdshänsyn, ex.vis begravning, besöka allvarligt sjuk närstående etc, ansöka om undantag från vistelse på karantänhotell. Information om hur du ansöker digitalt eller via blankett samt vilka grupper som berörs finner du på UDI:s hemsida.

2021-05-27: ”Endringer i karantenehotellordningen og lettelser i innreiserestriksjoneneSkillet mellom nødvendige og unødvendige reiser fjernes ved innreise til Norge slik at reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte slipper å være på karantenehotell. Personer som har vært i områder med høy smitte må på karantenehotell, uavhengig av reisens formål.

2021-05-21: ”Departementet har endret kravene til hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å vise at man er bosatt i Norge og dermed har rett til innreise”.

2021-05-05; ”Strenge innreiserestriksjoner inntil videre” Regjeringen har besluttet at innstramningene i innreiserestriksjonene som ble gjennomført med virkning fra 29. januar 2021 videreføres inntil videre. -Selv om vi ser at smitten har nedadgående kurve i Norge, sørger den alvorlige smittesituasjonen i verden rundt oss for at vi inntil videre må ha strenge innreiserestriksjoner. Vi forlenger nå til 24. mai. Innreiserestriksjonene gjelder inntil videre, og vil avvikles i tråd med regjeringens plan for gjenåpning (sitat fra justis – og beredskapsminister Monica Mæland). Les mer om innreise til Norge på Regjeringens hjemmeside. Der kan du ågså lese om Regjeringens plan om gradvis gjenåpning.”

2021-04-23; Ersättning till utestängda gränsarbetare  Arbetsgivare ska nu betala ut kompensation till anställda som inte tar sig in till jobbet i Norge på grund av stränga inreserestriktioner under pandemin. Kompensationsordningen gäller från 29 januari då inreseförbudet blev infört, och den varar så länge som inreseförbudet för arbetstagare gäller. Läs mera om vilka som omfattas och hur ersättningen ska betalas ut på NAV:s hemsida. Här hittar både du som arbetstagare och arbetsgivare information. I de tillfällen där arbetsgivaren av någon anledning inte betalar ut ersättningen, kommer arbetstagaren själv kunna ansöka om detta hos NAV.

2021-04-14; Ansökan om undantag från inreserestriktioner till Norge Det ansökningsbaserade inresereglementet utvidgas från och med den 14 april. Ordningen/regelverket inkluderar från och med nu personal som är strängt nödvändig för att undgå stopp i projekt och verksamheter. Arbetsgivaren ansöker hos Sjøfartsdirektoratet som är den myndighet som ansvarar för alla branscher som berörs av ordningen/regelverket.

Kravet om godkänd bostad för fritidskarantän ligger fortfarande fast. Det är Arbeidstilsynet som ansvarar för detta och det är arbetsgivaren som ansöker om godkännande av karantänbostad för sin personal.

 

Nyheter kring regler och inreserestriktioner till Sverige

2021-05-31; Inreserestriktionerna från de nordiska länderna upphävs från och med den 31 maj. -”Att vi nu öppnar upp för resande inom Norden är det första steget i öppnandet av resandet till och från Sverige, något som måste ske successivt och ansvarsfullt. Samtidigt fortsätter regeringen att ha en tät dialog med Folkhälsomyndigheten”, säger inrikesminister Mikael Damberg. Det innebär att personer som reser till Sverige från de nordiska länderna, från och med den 31 maj, inte längre kommer att beröras av några särskilda inreserestriktioner. För mer information kan du läsa här.

Grundläggande är att följa fakta och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Folkehelseinstituttet för att minska smittspridningen:

Karantän på hotell eller i annan lämplig bostad >>

UDI: Sammanfattning av vanliga frågor om Coronasituationen för EU/EES -medborgare gällande ämnen så som NAV, dagpenger och gränskontroll/karantän, mm >>

Regler för resor mellan Sverige och Norge:

 Norge

Förändringar i direktiv kan ske mycket snabbt och du hittar aktuell information på norska Regjeringens hemsida, FolkhelseinstitutetHelsenorge och hos UDI .

På följande länkar hittar du de norska myndigheternas samlade information om bland annat inresa till Norge:

 Inreseregistering och karantän på hotell eller i annan lämplig bostad

Alla som ankommer Norge ska registreras vid inresan. Detta för att underlätta vid eventuell smittspårning.

Huvudregeln är att karantän genomförs på karantänhotell, men om du äger eller hyr en bostad, eller disponerar en annan lämplig plats, och kan dokumentera att den uppfyller kraven för ”karantän på lämplig uppehållsplats” i följande dokument, så kan du genomföra karantänen där. För att en plats ska räknas som lämplig ska du ha enskilt rum, tillgång till egen toalett och tillgång till kök eller matservering. Läs mer i länken.

Den som reser till Norge ska uppvisa en inreseregistrering samt bekräftelse från den som tillhandahåller uppehållsplatsen på att den uppfyller kraven:
Registrering av innreise til Norge

 Sverige

Detta gäller resor till och från Sverige.  Fortsatt gäller att man avråds till onödiga resor även inom Norge.


Vaccin, vaccinering

Alla som bor och uppehåller sig över tid i Sverige får vaccineras i Sverige.  T. ex norrmän som bor i sina fritidshus kan ringa till tidsbokningen och boka tid, utifrån den prioritering som gäller i vaccinationsfaserna. Observera att regionerna befinner sig i olika faser av vaccineringen. Läs mer under aktuell region på www.1177.se.

Boka tid för vaccinering på telefon. Besök www.1177.se för att hitta telefonnumret till bokningen i aktuell region.


Permittering

OBS! Ändrade permitteringsregler i Norge

Regeringen i Norge har den 11 januari 2021 tagit beslut om att förlänga ”dagpengeperioden” för personer som närmar sig maxgränsen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-forlenger-permitteringsperioden/id2827853/

För svenskboende som närmar sig maxgränsen kan detta få konsekvenser om du blir uppsagd i Norge efter att du varit permitterad längre än 26 veckor.

Vid anställning i Norge,
Nye bestemmelser om permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. i 2020 (sammanfattat av NHO).

Grensetjänstens guide: Information till dig som är svenskboende och socialförsäkrad i Norge och som har blivit permitterad från arbete i Norge >>

 Vid anställning i Sverige,
Nya regler kring korttidspermittering  för anställda i Sverige (regeringen.se).


E-legitimation

Norge
Du som saknar E-legitimation i Norge kan skaffa detta på flera sätt. Exempel på detta kan vara via din norska bank, e-lösning med ditt pass eller Bypass ID på smartkort: Buypass


Viktiga länkar

Norge

Sverige