Nyheter

Information angående covid-19/Corona-viruset och norsk-svenska gränsen

Senast uppdaterad: 2021-01-18 kl 10.30

Med anledning av situationen kring COVID-19(Corona) har extraordinära situationer uppstått i Norden, då olika länder hanterar situationen på olika sätt. I nuläget är det därför svårt att ta fram information som gäller för alla unika situationer.

Nytt 2021-01-02 / 2021-01-18; Norska Regjeringen inför obligatoriskt Covid-19 test vid inresa till Norge. Läs mera på Helsenorge om vilka regler som gäller vid inresa till Norge och vilka grupper som är undantagna från olika regelverk.

Nytt 2021-01-02; Testplikt för resande till Norge, flera gränsövergångar stängs. Mera information hittar du hos Regjeringen och Statens vegvesen.

Nytt 2020-12-21; Registreringsplikt för alla som ankommer till Norge, här hittar du mera information och länk till digitalt registreringsschema

Nytt 2020-12-13; Karantän på hotell eller i annan lämplig bostad

Grundläggande är att följa fakta och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Folkehelseinstituttet för att minska smittspridningen:

Karantän på hotell eller i annan lämplig bostad >>

UDI: Sammanfattning av vanliga frågor om Coronasituationen för EU/EES -medborgare gällande ämnen så som NAV, dagpenger och gränskontroll/karantän, mm >>

 

Regler för resor mellan Sverige och Norge:

 Norge

Vad som gäller vid inresa till Norge hittar du här >>

Förändringar i direktiv kan ske mycket snabbt och du hittar aktuell information på norska Regjeringens hemsida, FolkhelseinstitutetHelsenorge och hos UDI .

Den som är medborgare i Sverige, Norge eller ett EES-land och har ett arbete i Norge eller i Sverige kommer fortfarande att kunna passera för att arbeta. OBS! Ta med pass och dokumentation på att du har arbete i Norge när du åker till arbetsplatsen i Norge.

I september infördes regler kring krav om Covid-19 test (PCR-test) för den som arbetspendlar samt för den som ska utföra ett arbete eller uppdrag i Norge. Mera information hittar du hos Folkhelseinstitutet läs under rubriken Unntak for arbeidsreisende.

Norge har karantänregler som även gäller svenskboende.

På följande länkar hittar du de norska myndigheternas samlade information om bland annat inresa till Norge:

 Inreseregistering och karantän på hotell eller i annan lämplig bostad

Alla som ankommer Norge ska registreras vid inresan. Detta för att underlätta vid eventuell smittspårning.

Huvudregeln är att karantän genomförs på karantänhotell, men om du äger eller hyr en bostad, eller disponerar en annan lämplig plats, och kan dokumentera att den uppfyller kraven för ”karantän på lämplig uppehållsplats” i följande dokument, så kan du genomföra karantänen där. För att en plats ska räknas som lämplig ska du ha enskilt rum, tillgång till egen toalett och tillgång till kök eller matservering. Läs mer i länken.

Den som reser till Norge ska uppvisa en inreseregistrering samt bekräftelse från den som tillhandahåller uppehållsplatsen på att den uppfyller kraven:
Registrering av innreise til Norge

 

 Sverige

Detta gäller resor till och från Sverige.  Fortsatt gäller att man avråds till onödiga resor även inom Norge.


Permittering

OBS! Ändrade permitteringsregler i Norge

Regeringen i Norge har den 27 mars tagit beslut om att förlänga ”dagpengeperioden” för personer som närmar sig maxgränsen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvidet-dagpengeperiode-for-personer-som-narmer-seg-maksgrensen/id2695474/

För svenskboende som närmar sig maxgränsen kan detta få konsekvenser om du blir uppsagd i Norge efter att du varit permitterad längre än 26 veckor.

Vid anställning i Norge,
Nye bestemmelser om permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. i 2020 (sammanfattat av NHO).

Grensetjänstens guide: Information till dig som är svenskboende och socialförsäkrad i Norge och som har blivit permitterad från arbete i Norge >>

 Vid anställning i Sverige,
Nya regler kring korttidspermittering  för anställda i Sverige (regeringen.se).


E-legitimation

Norge
Information till dig som avser att beställa Buypass ID på smartkort till adress i Sverige finner du här: Buypass


Viktiga länkar

Norge

Sverige