Nyheter

Information angående covid-19/Corona-viruset och norsk-svenska gränsen

Med anledning av situationen kring COVID-19(Corona) har extraordinära situationer uppstått i Norden, då olika länder hanterar situationen på olika sätt. I nuläget är det därför svårt att ta fram information som gäller för alla unika situationer.

Grundläggande är att följa fakta och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Folkehelseinstituttet för att minska smittspridningen. Länkar till dem nedan:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

UDI: Sammanfattning av vanliga frågor om Coronasituationen för EU/EES -medborgare gällande ämnen så som NAV, dagpenger och gränskontroll/karantän, mm >>

 

Regler för resor mellan Sverige och Norge:

 Norge

Från och med klockan 08.00 på måndag den 16 mars är gränserna till Norge att stängda och en tillfällig gränskontroll till och från Norge införd. Den som är medborgare i Sverige, Norge eller ett EES-land och har ett arbete i Norge eller i Sverige kommer fortfarande att kunna passera för att arbeta.  OBS: Ta med pass och dokumentation på att du har arbete i Norge när du åker till arbetsplatsen i Norge.

Från och med 17 mars träder Norges nya karantänregler i kraft som även gäller svenskar. På följande länkar hittar du de norska myndigheternas samlade information om bland annat inresa till Norge:

 Sverige


Permittering

OBS! Ändrade permitteringsregler i Norge

Regeringen i Norge har den 27 mars tagit beslut om att förlänga ”dagpengeperioden” för personer som närmar sig maxgränsen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvidet-dagpengeperiode-for-personer-som-narmer-seg-maksgrensen/id2695474/

För svenskboende som närmar sig maxgränsen kan detta få konsekvenser om du blir uppsagd i Norge efter att du varit permitterad längre än 26 veckor.

Vid anställning i Norge,
Nye bestemmelser om permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. i 2020 (sammanfattat av NHO).

Grensetjänstens guide: Information till dig som är svenskboende och socialförsäkrad i Norge och som har blivit permitterad från arbete i Norge >>

 Vid anställning i Sverige,
Nya regler kring korttidspermittering  för anställda i Sverige (regeringen.se).


E-legitimation

Norge
Information till dig som avser att beställa Buypass ID på smartkort till adress i Sverige.
Buypass AS skickar inte längre försändelser av ID  på smartkort till utländska adresser. Detta är en konsekvens av Corona situationen. Ytterligare information finne du på https://www.buypass.no/produkter/buypass-id-smartkort/smartkort-til-utenlands-adresse-midlertidig-stoppet.


Viktiga länkar

Norge

Sverige