Nyheter

Information angående covid-19/Corona-viruset och norsk-svenska gränsen

Senast uppdaterad: 2020-10-13

Med anledning av situationen kring COVID-19(Corona) har extraordinära situationer uppstått i Norden, då olika länder hanterar situationen på olika sätt. I nuläget är det därför svårt att ta fram information som gäller för alla unika situationer.

Grundläggande är att följa fakta och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Folkehelseinstituttet för att minska smittspridningen. Länkar till dem nedan:

 

UDI: Sammanfattning av vanliga frågor om Coronasituationen för EU/EES -medborgare gällande ämnen så som NAV, dagpenger och gränskontroll/karantän, mm >>

 

Regler för resor mellan Sverige och Norge:

 Norge

Detta gäller resor till och från Sverige.  Fortsatt gäller att man avråds till onödiga resor även om länet är gult. Vad som gäller vid inresa till Norge från röda och gula län hittar du här. Förändringar i direktiv sker senast varannan vecka. Aktuella ”röda” och ”gula” län finner du här.

Den som är medborgare i Sverige, Norge eller ett EES-land och har ett arbete i Norge eller i Sverige kommer fortfarande att kunna passera för att arbeta. OBS! Ta med pass och dokumentation på att du har arbete i Norge när du åker till arbetsplatsen i Norge.

I september infördes regler kring krav om Covid-19 test (PCR-test) för den som arbetspendlar samt för den som ska utföra ett arbete eller uppdrag i Norge. Mera information hittar du på Helsedirektoratet, läs under rubriken Unntak fra innreisekarantene for enkelte arbeidsreisende

Norge har karantänregler som även gäller svenskboende. På följande länkar hittar du de norska myndigheternas samlade information om bland annat inresa till Norge:

 Sverige


Permittering

OBS! Ändrade permitteringsregler i Norge

Regeringen i Norge har den 27 mars tagit beslut om att förlänga ”dagpengeperioden” för personer som närmar sig maxgränsen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvidet-dagpengeperiode-for-personer-som-narmer-seg-maksgrensen/id2695474/

För svenskboende som närmar sig maxgränsen kan detta få konsekvenser om du blir uppsagd i Norge efter att du varit permitterad längre än 26 veckor.

Vid anställning i Norge,
Nye bestemmelser om permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. i 2020 (sammanfattat av NHO).

Grensetjänstens guide: Information till dig som är svenskboende och socialförsäkrad i Norge och som har blivit permitterad från arbete i Norge >>

 Vid anställning i Sverige,
Nya regler kring korttidspermittering  för anställda i Sverige (regeringen.se).


E-legitimation

Norge
Information till dig som avser att beställa Buypass ID på smartkort till adress i Sverige finner du här: Buypass


Viktiga länkar

Norge

Sverige