Din guide till relevant information.

Senast uppdaterad: 2024-06-11

Ny informationsfilm för svenska företag som ska utföra jobb i Norge

Innan ett utländskt företag kan utföra arbete på norsk mark behövs en del förberedelser. Ni behöver känna till vilka skyldigheter som gäller för företaget, personalen och materialet vid passering över gränsen och innan ni påbörjar näringsverksamhet i Norge. Grensetjänsten vägleder dig genom myndighetsvärlden i Sverige och Norge och belyser vilka nödvändiga förberedelser som krävs innan din verksamhet i det andra landet.