1. Fil/dokument Bransjeregler og sertifikat

    Grensetjänsten Norge-Sverige / no / Bedrift / Bransjeregler og sertifikat

  2. Fil/dokument ID-kort för personal på byggarbetsplatser

    ID-kort för personal på byggarbetsplatser Alla byggarbetsplatser ska anmälas till Skatteverket före byggstart och alla som är verksamma på en byggarbetsplats ska registrera sin närvaro i en elektronisk personalliggare som byggherren tillhandahåller.

    Grensetjänsten Norge-Sverige / no / Bedrift / Bransjeregler og sertifikat / ID-kort för personal på byggarbetsplatser