Øresunddirekt – Informasjonstjeneste mellom Sverige og Danmark

Informationstjänst mellan Sverige och Danmark. Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen.

Øresunddirekts uppgift är också att främja samarbetet mellan myndigheter och handläggare i regionen.

Bakom Øresunddirekt står det danska Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Hovedstadens Udviklingsråd. Köpenhamns Kommun ansvarar för driften.

Utöver webbplatsen finns även Informationscentret Øresunddirekt i Malmö, där representanter från AF-Öresund, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Region Skåne och Skatteverket besvarar öresundsfrågor.

Bakgrunden för Øresunddirekt är rapporten «Øresund – en region bliver til» från maj 1999. Rapporten är en svensk/dansk regeringsrapport som kartlägger barriärerna för Öresundsregionens utveckling. Rapporten konkluderade att en genomgående barriär för integrationen i Öresundsregionen är kommunikationen mellan medborgare, näringsliv och den offentliga förvaltningen.

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.