Grensetjänsten i sosiale medier

Følg Grensetjänsten for å holde deg oppdatert på Norge-Sverige-utfordringer. Vi er på Facebook for generell informasjon til enkeltpersoner, på Linkedin med informasjon om rekruttering mellom Sverige og Norge, og på Twitter for de som ønsker å følge våre aktiviteter og arbeidet med grensehindringer.

Grensetjänsten på Facebook

Hvis du ønsker å følge oppdateringer og tips om problemstillinger knyttet til personer med grensekryssende virksomhet, arbeid, pensjon og lignende kan du følge Grensetjänstens side på Facebook. Her gir vi tips om viktige datoer, nyheter, områder og aktiviteter som kan være til nytte for deg.

facebook.com/grensetjansten

Grensetjänsten på Twitter

Arbeidet med grensehindringer og grenseoverskridende saker er hjørnesteinen i Grensetjänstens virksomhet. Følg vårt arbeid og bli med i nettverket rundt grensehindringer/problemer ved å følge oss på Twitter. Her vil vi også publisere tweets fra vårt daglige arbeid ute blant folk.

twitter.com/Grensetjansten

Grensetjänsten på Linkedin

Din kunnskapskilde for rekruttering på tvers av grensen Sverige – Norge.

www.linkedin.com/company/grensetjansten

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.