Norsk-Svensk ordliste

Här kan du lära dig mer om «sworsk»

[table width=»500″ colwidth=»20|100|50″ colalign=»left|left|center|left|right»]
svenska[attr sort=»desc»],norsk

hybel,1:a m/kokvrå
dagpenger,a-kassa
butikk,affär butik
aksjeselskap (as),aktiebolag (AB)
allmennlege,allmänläkare
søknad,ansökan
krav om,ansökan om
ansette,anställa
tilsette tillsetting,anställning anställa
ansettelsesbevis,anställningsintyg
benytte,använda
arbeidsfør,arbetsför
arbeidsevne,arbetsförmåga
arbeidsgiver,arbetsgivare
sluttattest,arbetsgivarintyg
arbeidsløshetstrygd,arbetslöshetsförsäkring
arbeidsmarkedstiltak,arbetsmarknads-politiska åtgärder
arbeidsufør,arbetsoförmögen
arbeidstaker,arbetstagare
arbeidstillatelse,arbetstillstånd
fradrag,avdrag
aksjeutbytte,avkastning av aktier
forandring,ändring
enkepensjon,änkepension
alderspensjon,ålderspension
lønns- og trekkoppgave,årskontrolluppgift
tiltak,åtgärd
åpningstider,öppettider
avtale,överenskommelse
anke,överklaga
overlege,överläkare
helsestasjon,barna-/mödravårdcentral
barnetrygd,barnbidrag
jordmor,barnmorska
grunnbeløp,basbelopp
fastsette,bedöma
fastsette,bedöma fastställa
prokurist,behörig firmatecknare
avgjørelse,beslut
vedtak,beslut
forskrift,bestämmelse
vitnemål,betyg
stønad,bidrag
kostgodtgjørelse,bidrag för kost och upphälle
stønad,bidrag stöd
vedlegg,bilaga
kino,bio
brønnøysundsregisteret,bolagsverket
bolig,bostad
bostøtte,bostadsbidrag
andelsleilighet,bostadsrätt
bruttoinntekt,bruttoinnkomst
budsjett,budget
sivilstand,civilstånd
barnehage,dagis daghem
datatilsynet,datainspektionen
selvangivelse,deklaration
deltidspensjon,deltidspension
styre,direktion
selvstendig næringsdrivende,egen företagare
egenandel,egenavgift
regnskapskontor,ekonomiavdelning
engangsbeløp,engångsbelopp
i følge,enligt
tilbud,erbjudande
erfaring,erfarenhet
erstatning,ersättning
fagforening,fackförbund
eiendomsmegler,fastighetsbyrå / mäklare
fødselspermisjon,föräldraledighet
forbudt,förbjudet
foreldrepenger,föreäldrapenning
bedrift,företag
selskapsformer,företagsformer
bedriftslege,företagsläkare
godtgjørelse,förmån
ytelse,förmån
fordel / fortrinn,förmån / fördel
stønadsmottaker,förmånstagare
trygdeetaten,försäkringskassan
forsørger,försörjare
forskudd,förskott
forskuddstrekk,förskottsavdrag
betingelse,förutsettning
folkeregisteret,folkbokföringen
folkavstemming,folkomröstning
skjema,formulär blankett
spørsmål,fråga
sikre,garantera försäkra
felles,gemensam
godkjenne,godkjänna
naboland,grannland
svangerskap,graviditet
grunnstønad,grundskydd ? (grundbelopp)
studiekompetanse,gymnasie-kompetens
saksbehandling,handlägning
helg,helg
husleie,hyra
dugnad,ideellt arbete
inntekt,inkomst
inntekt,innkomst
opptjente,intjänade
attest,intyg
sammenligning,jämförelse
likestilt,jämförlig -ställd
inhabil,jävig / partisk
vaktskjema,jourschema
kart,karta
kasserer,kassör
kjønn,kön
førerkort,körkort
ordfører,kommunalråd
kvalifikasjon,kompetens kvalifikation
forbruker,konsument
forbrukerrådet,Konsumentombudsmannen KO
kontant støtte,kontant stöd / vårdbidrag
lønns- og trekkoppgave,kontorlluppgift
kemnerkontor,kronofogd
konvolutt,kuvert
kvittering,kvitto
lov,lag
lover,lagar
sykehus,lasarett sjukhus
leilighet,lägenhet
lege,läkare
fylke,län
skattekontor,lokala skattemyndigheten
matpause,lunch
ektefelle,maka / make
statsborger,medborgare
UDI (Utlendingsdirektoratet),Migrationsverket
morsmål,modersmål
merverdisavgift (mva) / moms,moms
ulempe,nackdel
d-nummer,norsk personnummer (fiktivt)
fedrekvote,pappakvot
påske,påsk
pendler,pendlare
pensjonsgrunnlag,pensionsunderlag
miljøarbeider/støttekontakt,personlig assistent
fødselsnummer,personnummer
grunnfradrag,personvdrag
pinse,pingst
blikkenslager,plåtslagare
politi,polis
prøvetid (i arb.),provanställning
rammetilskudd,ramtillskott
veiledning,rådgivning vägledning
stemme,rösta
attføring,rehabilitering
anbefaling,rekommendation anbefalla
reisefradrag,reseavdrag
ferie,semester
feriepenger,semesterersättning
ferieloven,semesterlagen
sykepengegrunnlag,sgi
sykepengegrunnlag,SGI Sjukpenning Grundande Innkomst
sykefravær,sjukfrånvaro
sykepleier,sjuksköterska
sykemeldt,sjukskriven
sykemelding,sjukskrivning
skattekort,skattsedel
forskjell,skillnad
gjeld,skulder
tømrer,snickare
trygdeavgift,socialförsäkringsavgift
hytte,sommarstuga
vinterferie,sportlov
dugnad,städdag
dekning,täckning
konstituert,tillförordnad
midlertidig,tillsvidare
firmabil,tjänstebil
permisjon,tjänstledighet
kostgodtgjørelse,traktamente
toll,tull
taushetsplikt,tystnadsplikt
barnebidrag,underhållsbidrag
hjelpepleier,undersköterska
oppholdstillatelse,uppehållstillstånd
oppsigelse,uppsägning
antatt årlig arbeidsinntekt (AÅI),uppskattad årlig innkomst
utdanning,utbildning
utleie,uthyrning
hverdag,vardag
vegdirektoratet,vägverket
pleie,vård
pleieassistent,vårdbiträde
rørlegger,vvs-montör

[/table]

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.