Nyheter

Information angående covid-19/Corona-viruset och norsk-svenska gränsen

Med anledning av situationen kring COVID-19 (Corona) har extraordinära situationer uppstått i Norden, då olika länder hanterar situationen på olika sätt. I nuläget är det därför svårt att ta fram information som gäller för alla unika situationer.

Senast uppdaterad: 2021-09-24, kl 14.30

Regler och inreserestriktioner till Norge

Inreserestriktionerna till Norge avvecklas gradvis i 3 faser Lördag 25 september kl 16.00 startar fas 1 vilket bland annat innebär att karantänsplikten, test före ankomst, test vid gränsen och inreseregistrering slopas för gröna och orange länder/regioner. Det vill i praktiken säga att alla personer bosatta i gröna/orange regioner fritt kan resa in till Norge vid de 35 öppna gränspasseringarna. I vilken färg länder/regioner klassas, hittar man på Folkhelseinstituttets hemsida. Dokumentation som styrker att man kommer från en grön/orange region/grönt land, kan ex.vis vara ett personbevis från Skatteverket som uppger var man är folkbokförd. Reser du  med minderåriga barn så kan du beställa ett sk Familjebevis hos Skatteverket.

Vad som gäller i de olika faserna hittar man på norska Regjeringens hemsida. Längst ner i nyheten Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis hittar man en överskådlig tabell om faserna och inreserestriktioner som gäller. Den som är fullvaccinerad och som kan visa upp Covidbevis (QR-kod) tillsammans med svensk godkänd legitimation kan som tidigare fritt resa in till Norge via öppna gränspasseringar.

OBS! Inresa till Norge kan fortfarande endast ske vid de 35 öppna gränspasseringarna.

Ersättning till utestängda gränsarbetare Norska arbetsgivare betalar ut kompensation till anställda som inte tar sig in till jobbet i Norge på grund av stränga inreserestriktioner under pandemin. Kompensationsordningen gäller från 29 januari då inreseförbudet blev infört, och den varar så länge som inreseförbudet för arbetstagare gäller. Läs mera om vilka som omfattas och hur ersättningen ska betalas ut på NAV:s hemsida. Här hittar både du som arbetstagare och arbetsgivare information. I de tillfällen där arbetsgivaren av någon anledning inte betalar ut ersättningen, kan arbetstagaren själv ansöka om detta hos NAV.

Ansökan om undantag från inreserestriktioner till Norge Det ansökningsbaserade inresereglementet utvidgas från och med den 14 april. Ordningen/regelverket inkluderar från och med nu personal som är strängt nödvändig för att undgå stopp i projekt och verksamheter. Arbetsgivaren ansöker hos Sjøfartsdirektoratet som är den myndighet som ansvarar för alla branscher som berörs av ordningen/regelverket.

Kravet om godkänd bostad för fritidskarantän ligger fortfarande fast. Det är Arbeidstilsynet som ansvarar för detta och det är arbetsgivaren som ansöker om godkännande av karantänbostad för sin personal.

 

Regler och inreserestriktioner till Sverige

Inreserestriktionerna från de nordiska länderna upphävs från och med den 31 maj. -«Att vi nu öppnar upp för resande inom Norden är det första steget i öppnandet av resandet till och från Sverige, något som måste ske successivt och ansvarsfullt. Samtidigt fortsätter regeringen att ha en tät dialog med Folkhälsomyndigheten», säger inrikesminister Mikael Damberg. Det innebär att personer som reser till Sverige från de nordiska länderna, från och med den 31 maj, inte längre kommer att beröras av några särskilda inreserestriktioner. För mer information kan du läsa här.

Grundläggande är att följa fakta och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Folkehelseinstituttet för att minska smittspridningen:

UDI: Sammanfattning av vanliga frågor om Coronasituationen för EU/EES -medborgare gällande ämnen så som NAV, dagpenger och gränskontroll/karantän, mm >>

Regler för resor mellan Sverige och Norge:

 Norge

Förändringar i direktiv kan ske mycket snabbt och du hittar aktuell information på norska Regjeringens hemsida, FolkhelseinstitutetHelsenorge och hos UDI .

På följande länkar hittar du de norska myndigheternas samlade information om bland annat inresa till Norge:

 Sverige

Detta gäller resor till och från Sverige.

Vaccin, vaccinering

Alla som bor och uppehåller sig över tid i Sverige får vaccineras i Sverige.  T. ex norrmän som bor i sina fritidshus kan ringa till tidsbokningen och boka tid, utifrån den prioritering som gäller i vaccinationsfaserna. Observera att regionerna befinner sig i olika faser av vaccineringen. Läs mer under aktuell region på www.1177.se.

Boka tid för vaccinering på telefon. Besök www.1177.se för att hitta telefonnumret till bokningen i aktuell region.


Permittering

OBS! Ändrade permitteringsregler i Norge

Regeringen i Norge har den 11 januari 2021 tagit beslut om att förlänga ”dagpengeperioden” för personer som närmar sig maxgränsen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-forlenger-permitteringsperioden/id2827853/

För svenskboende som närmar sig maxgränsen kan detta få konsekvenser om du blir uppsagd i Norge efter att du varit permitterad längre än 26 veckor.

Vid anställning i Norge,
Nye bestemmelser om permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. i 2020 (sammanfattat av NHO).

Grensetjänstens guide: Information till dig som är svenskboende och socialförsäkrad i Norge och som har blivit permitterad från arbete i Norge >>

 Vid anställning i Sverige,
Nya regler kring korttidspermittering  för anställda i Sverige (regeringen.se).


E-legitimation

Norge
Du som saknar E-legitimation i Norge kan skaffa detta på flera sätt. Exempel på detta kan vara via din norska bank, e-lösning med ditt pass eller Bypass ID på smartkort.


Viktiga länkar

Norge

Sverige