Når du er utsendt til jobber i Sverige av din norske arbeidsgiver

Du regnes som utsendt arbeidstaker når du sendes ut av arbeidsgiver i Norge for å arbeide i et annet land. Utsendningsregler er ulike for skatt og sosialforsikring (folketrygden). Les hva som gjelder her:

Utsendningsregler er ulike for skatt og sosialforsikring (folketrygden).

Skatten din

Hvis du er utsendt av en arbeidsgiver i Norge og arbeider i et annet nordisk land i høyst 183 dager i løpet av en 12-månedersperiode, skal du betale skatt av inntekten bare i Norge. Det er en forutsetning at arbeidsgiveren ikke har fast driftssted i det landet du arbeider i og at det ikke er utleie av arbeidskraft. Det samme gjelder hvis arbeidsgiveren er fra et annet land enn Norge eller det landet du arbeider i.

Regler for norske arbeidstakere som sendes till utlandet

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Les på Arbeidstilsynet hvilke regler som gjelder.

Folketrygden

NAV kan svara på hva som hender med medlemskapet i folketrygden hvis du er utsendt til Sverige på jobb.

Link: NAV – Utsendt arbeidstaker til utlandetSammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.